logo
bannermaria

Vyhľadávanie v zozname kňazovProbst, Dionýz

Iné mená:

Probszt Dionysius. Probst Dionycius. Probst Dionýz.

Životopisné dáta:

* 25. septembra 1840, Veľké Bošany, dnes Bošany – † po r. 1904, Trnava

Životopis:

Ako mladík vstúpil do slávneho II. bratislavského pešieho Sándoriho pluku, neskôr z neho vystúpil. Gymnázium študoval vo Vacove, filozofiu v Trnave, teológiu v Ostrihome. Po skončení teologických štúdií bol 12. marca 1863 vysvätený za kňaza.
Kaplánom bol v Tvrdošovciach v novozámockom okrese a v budapeštianskych farnostiach Terézsváros a Krisztinaváros. V r. 1864 sám požiadal o menovanie za hradného kaplána a bol vojenským duchovným 70. pešieho pluku. Z tohto úradu bol vyplatený a od 1. októbra sa stal kaplánom v Hronskej Novej Vsi čiže v Novej Dedine, potom v Dvorníkoch v okrese Hlohovec a v Borskom Svätom Jure. Od 1. januára 1867 bol farárom v Hájskom v okrese Šaľa, neskôr v Modrom Kameni. 25. mája 1880 bol vyznamenaný rádom Rytiera Svätého hrobu. Od 1. mája 1901 žil na odpočinku v Trnave.
Svoje články publikoval v periodikách Függetlenség, Magyarország a West-Ung. Grenzbote.

Pramene:

Zelliger, Esztergomi Egyházmegyei Irók, s. 414; Némethy, Ľ., Series parochiarum et parochorum archidioecesis Strigoniensis usque annum 1894. jussu et sumtu piae memoriae emin. ac rev. d. Joannis quondam cardinalis Simor… ex authenticis fontibus collegit et notis illustravit. Ostrihom 1894, s. 875; Szinneyi, J., Magyar írók élete és munkái, elektronický text;
www.mariasoft.sk/knazi/os-vysk.htm
Schem. 1915

Zobrazenie citátov ku kňazovi

Schematické zobrazenie pôsobenia kňaza:

Farnosť:Od:Do:MenoFunkciaPoznámka
Tvrdošovce 1863 - - 1864 - - Probst, Dionýz kaplán
Hájske 1867 - - 1897 - - Probst, Dionýz farár
Modrý Kameň 1900 - - 1901 - - Probst, Dionýz farár