logo
bannermaria

Vyhľadávanie v zozname kňazovPozdech, Augustín

Iné mená:

Pozdech Augustinus

Tituly:

politik, väzeň komunistického režimu

Životopisné dáta:

* 31. júla 1895, Modranka, dnes súčasť Trnavy – † 26. decembra 1960, Pezinok, poch. v Bratislave na Martinskom cintoríne

Životopis:

Ľudovú školu navštevoval v rodnej obci, strednú v Trnave. Tam vstúpil v r. 1911 do Spoločnosti Ježišovej. Prešiel tradičnou jezuitskou formáciou; teologické štúdium zakončil v Innsbrucku, kde ho 29. júla 1923 vysvätili za kňaza. Po návrate na Slovensko opustil jezuitskú rehoľu a 5. augusta 1924 bol prijatý za kňaza Trnavskej apoštolskej administratúry. V pastorácii pôsobil v Podolí 1924 ako kaplán, potom 1925 ako administrátor farnosti. Odtiaľ ho preložili 1926 za kaplána do Levíc, 1927 za administrátora farnosti Bratislava-Nové Mesto (Blumentál). V r. 1934 sa stal farárom tejto farnosti a v r. 1939 bratislavským dekanom. Bol človekom vyhranených názorov a tvrdej povahy. Ako prívrženec čechoslovakizmu bol vášnivým oponentom ľudáctva, najmä predstaviteľov Hlinkovej slovenskej ľudovej strany A. Hlinku a J. Tisu. Jeho odmietavý postoj k Slovenskej republike bol všeobecne známy. Po vojne vítal obnovenie ČSR a vrhol sa do aktívnej politiky. Vstúpil do Demokratickej strany, bol členom jej predsedníctva a v rokoch 1945-1946 podpredsedom Mestského národného výboru (MNV) v Bratislave. V r. 1946 sa na výzvu biskupa P. Jantauscha vzdal verejnej politickej činnosti. S komunistami sa dostával do konfliktu už ako predseda MNV a tento vzťah sa ďalej vyostroval po februári 1948. Keď sa v lete 1949 komunisti pokúšali vyvolať schizmu založením rozkolníckej „katolíckej akcie“, Pozdech patril k najenergickejším obhajcom práv Cirkvi, ktorý svojou aktivitou strhol aj samého biskupa A. Lazíka. Ako zodpovedný redaktor Katolíckych novín odmietol uverejniť Ohlas katolíckej akcie, za čo ho zbavili funkcie a na jeho miesto prišiel ďalší exjezuita Ladislav Škoda. Kňazov, ktorí podpísali Ohlas, osobne navštevoval a vyzýval ich, aby svoje podpisy odvolali. Za túto činnosť ho 17. septembra 1949 bezpečnostné orgány zaistili, obvinili z vlastizrady, odovzdali Štátnej prokuratúre v Bratislave a súd mu určil trest dvanásť rokov odňatia slobody. Vo väzení, ako spomínajú jeho spoluväzni-kňazi (A. Izakovič, J. Mitošinka), „úplne zmenil svoj niekdajší odmietavý postoj k Tisovi a k Slovenskej republike“. Po prepustení z väzenia 17. septembra 1957 sa chcel vrátiť na svoje pôvodné pôsobisko do Blumentálu. Jeho žiadosť o pobyt v Bratislave však úradné miesta zamietli: „... a pre 10-ročnú stratu občianskych práv sa nemôže dostať do pastorácie. Terajší správca fary v Blumentáli Mogyorossi bol upozornený, že nie je vhodné, aby naďalej ubytovával Pozdecha na svojej fare. Pozdech dostal možnosť pobytu v Pezinku, v dome pre starých kňazov.“ Tam aj zomrel.
Zachoval sa jeho Farský list blumentálskej fary (1932, 15s.); modlitbová knižka pre farníkov v nemčine i v slovenčine a monografia o farnosti.

Pramene:

Schématizmus slovenských katolíckych diecéz. Trnava-Bratislava 1971, s. 351; Vnuk, F.: Pokus o schizmu. Bratislava 1996. Slovenský národný archív, fondy: Povereníctvo spravodlivosti, kart. 560, a ÚV KSS (tajomníci), kart. 2239;
www.mariasoft.sk/knazi/bt-O-R.htm

Zobrazenie citátov ku kňazovi

Schematické zobrazenie pôsobenia kňaza:

Farnosť:Od:Do:MenoFunkciaPoznámka
Podolie 1924 - - 1925 - - Pozdech, Augustín kaplán
Podolie 1925 - - 1926 - - Pozdech, Augustín administrátor
Levice 1926 - - 1927 - - Pozdech, Augustín kaplán
Bratislava - Nové Mesto 1927 - - 1934 - - Pozdech, Augustín administrátor
Bratislava - Nové Mesto 1934 - - 1939 - - Pozdech, Augustín farár
Bratislava 1939 - - - - - Pozdech, Augustín dekan


Stručná bibliografia:

Zodpovednosť (Autor, Editor, Redaktor, ...)

Por. č.ZodpovednosťNázov Rok
903854Pozdech, AugustínModlitebná knižočka1934
897200Pozdech, AugustínBlumentaler Gebetbüchlein1934
917258Pozdech, AugustínKostol a farnosť Bratislava-Nové Mesto1948