logo
bannermaria

Vyhľadávanie v zozname kňazovPoturnay, Adam

Iné mená:

Pothurnay Adamus. Pothurnay Adam. Poturnay Adam.

Životopisné dáta:

18. storočie

Životopis:

Bol kňazom Ostrihomskej arcidiecézy. 10. januára 1735 bol ustanovený za farára v Háji, kde pracoval až do r. 1745. Od 21. februára 1746 bol kaplánom u grófa Jána Tolvaya. 15. júna 1762 sa stal administrátorom v Kravanoch nad Dunajom od r. 1763 v Lučivnej, čím bol začlenený do novozriadenej Spišskej diecézy.

Pramene:

Némethy, Ľ., Series parochiarum et parochorum archidioecesis Strigoniensis usque annum 1894. jussu et sumtu piae memoriae emin. ac rev. d. Joannis quondam cardinalis Simor… ex authenticis fontibus collegit et notis illustravit. Ostrihom 1894, s. 872; Zarevúcky, Anton: Katalóg kňazov, ktorí účinkovali na farách banskobystrického biskupstva od najstarších dôb do prítomnej doby. Badín 1969, samizdat; Zarevúcky, Anton: Katalóg farností a kostolov bansko-bystrického biskupstva. Badín 1976, samizdat.

Zobrazenie citátov ku kňazovi

Schematické zobrazenie pôsobenia kňaza:

Farnosť:Od:Do:MenoFunkciaPoznámka
Turčianske Teplice 1735 jan. 10. 1745 - - Poturnay, Adam farár
Lučivná 1763 - - - - - Poturnay, Adam farár