logo
bannermaria

Vyhľadávanie v zozname kňazovPosmann, Štefan

Iné mená:

Pósmann Stephanus. Posmann, či Potmann Štefan

Životopisné dáta:

* 1669 – † 1728, Handlová, okr. Prievidza

Životopis:

Teológiu ukončil ročníkom morálky. Od r. 1704 bol farárom v Pergu čiže Kremnických Baniach, kde v r. 1713 vykonal vizitáciu Ján Bublovič, ktorý o farárovi zaznamenal, že má 44 rokov, farárom je 16 rokov. Spravoval aj Kunešov. 19. decembra 1716 bol ustanovený v Handlovej, v r. 1720 obstaral nový kalich „na umývanie po prijímaní“, v r. 1725 nový organ za 50 florénov od Martina Zorkovszkého v Kremnici. Zomrel začiatkom roka 1728, zanechal testament.

Pramene:

Némethy, Ľ., Series parochiarum et parochorum archidioecesis Strigoniensis usque annum 1894. jussu et sumtu piae memoriae emin. ac rev. d. Joannis quondam cardinalis Simor… ex authenticis fontibus collegit et notis illustravit. Ostrihom 1894, s. 872; Zarevúcky, Anton: Katalóg kňazov, ktorí účinkovali na farách banskobystrického biskupstva od najstarších dôb do prítomnej doby. Badín 1969, samizdat; Zarevúcky, Anton: Katalóg farností a kostolov bansko-bystrického biskupstva. Badín 1976, samizdat.

Zobrazenie citátov ku kňazovi

Schematické zobrazenie pôsobenia kňaza:

Farnosť:Od:Do:MenoFunkciaPoznámka
Kunešov 1697 - - 1704 - - Posmann, Štefan farár
Kremnické Bane 1704 - - 1716 - - Posmann, Štefan farár
Handlová 1716 dec. 19. 1728 - - Posmann, Štefan farár