logo
bannermaria

Vyhľadávanie v zozname kňazovPosgay, Ján (Trnava, -1630)

Iné mená:

Posgay Joannes.

Tituly:

titulárny biskup, kanonik, opát

Životopisné dáta:

* Trnava – † 25. novembra 1630, Trnava

Životopis:

V r. 1586 na sviatok Obrátenia sv. Pavla vstúpil do seminára ostrihomskej kapituly. V r. 1590 prešiel na štúdiá do Viedne. V r. 1594 bol vysvätený za kňaza a stal sa trnavským kaplánom. V r. 1597 ho prijal biskup Naprady za svojho kaplána, s ktorým šiel v tom istom roku do Prahy s transylvánskym princom Žigmundom Báthorym pre prijatie zlatého rúna, a potom do Transylvánie, kde býval dva roky po boku tohto biskupa. V r. 1599 sa vrátil do Trnavy, potom do Bratislavy, kde ho láskavo prijal ostrihomský arcibiskup Ján Kutassy a 5. apríla toho roka poslal do Ostrihomu za farára, kde zakončil rok. 18. septembra 1600 sa stal ostrihomským kanonikom a altarista zomrelých. 17. septembra 1601 udelil umierajúcemu arcibiskupovi posledné pomazanie. V r. 1602 sa stal komárňanským archidiakonom a bol poslaný za farára do Nových Zámkov. V r. 1608 sa vrátil a postúpil na kanonika kantora. 9. septembra 1611 sa stal orodským prepoštom. Opakovane bol prefektom seminára. V r. 1623 sa stal titulárnym biskupom bosnianskym, v r. 1629 prepoštom peštianskeho Felhévizu. Zomrel v Trnave. Je pochovaný v krypte pred oltárom Najsvätejšej Trojice.

Pramene:

Némethy, Ľ., Series parochiarum et parochorum archidioecesis Strigoniensis usque annum 1894. jussu et sumtu piae memoriae emin. ac rev. d. Joannis quondam cardinalis Simor… ex authenticis fontibus collegit et notis illustravit. Ostrihom 1894, s. 871

Zobrazenie citátov ku kňazovi

Schematické zobrazenie pôsobenia kňaza:

Farnosť:Od:Do:MenoFunkciaPoznámka
Ostrihom II.(Maďarsko) 1599 - - 1600 - - Posgay, Ján (Trnava, -1630) farár
Nové Zámky 1602 - - 1608 - - Posgay, Ján (Trnava, -1630) farár