logo
bannermaria

Vyhľadávanie v zozname kňazovPongrác, Alexander

Iné mená:

Pongrácz, Alexander

Tituly:

národný a kultúrny pracovník, mecén

Životopisné dáta:

* 4. januára 1808, Horný Vadičov, okr. Kysucké Nové Mesto – † 30. januára 1880, Považská Bystrica

Životopis:

Po absolvovaní štúdia teológie v Nitre, ord. r. 1831, pôsobil ako kaplán a správca farnosti na viacerých miestach v Nitrianskej diecéze, naposledy ako farár a dekan v Považskej Bystrici. Ako jeden z mála príslušníkov pôvodne liptovského šľachtického rodu sa uvedomelo hlásil k slovenskému pôvodu. Po vzniku Matice slovenskej sa stal lenom jej výboru, podporoval aj slovenské patronátne gymnázium v Kláštore pod Znievom. Bol členom Spolku sv. Vojtecha, kde od r. 1871 zastával funkciu jeho konateľa v považskobystrickom dekanáte. Článkami s regionálnou tematikou v rubrike Dopisy prispieval v 60. a 70. rokoch 19. storočia do časopisov Cyrill a Method (1860-1861), Priateľ ľudu (1861), Pešťbudínske vedomosti (1861, 1865-1866) a Bobulových Slovenských novín (1872-1873). Prezentoval v nich snahy slovenského obyvateľstva o spravodlivé riešenie národných práv (Túženie národnej spravedlnosti okolia považskobystrického, Pešťbudínske vedomosti, r. 1, 1861, č. 13).

Pramene:

Hučko, J.: Sociálne zloženie a pôvod slovenskej obrodenskej inteligencie. Bratislava 1974, s. 285; Ambruš, J.: Listy Jána Krajčíka Martinovi Hamuljakovi. Literárny archív, r. 5, 1968, s. 188-212; Marsina, R.: Pongrácovci. Práca, r. 47, 11. 1. 1992, č. 9; nekrológy: Národnie noviny, r. 11. 1880, č. 38; M. D.: Za tymi našimi. Obzor, r. 18, 1880, č. 5; Nagy, I.: Magyarországi családai címerek 9. Budapešť 1862, s. 434; Rizner, Ľ. V.: Bibliografia písomníctva slovenského na spôsob slovníka od najstarších čias do konca r. 1900. IV, Martin 1932, s. 135; Encyklopédia Slovenska 4. Bratislava 1980, s. 427; Slovenský biografický slovník IV. Martin 1900, s. 512-513.

Zobrazenie citátov ku kňazovi

Schematické zobrazenie pôsobenia kňaza:

Farnosť:Od:Do:MenoFunkciaPoznámka
Považská Bystrica 1833 - - 1880 - - Pongrác, Alexander farár


Stručná bibliografia:

Autor článkov

Por. č.ČasopisRok ČísloZodpovednosťNázov
44933Cyrill a Method čili Katolícke Noviny186250Alexander Pongrác Vestník Cirkevný.