logo
bannermaria

Vyhľadávanie v zozname kňazovPolóni, Ján Václav

Iné mená:

Poloni Joannes, Venceslaus.

Životopisné dáta:

* 1659 – † po r. 1711

Životopis:

Teológiu absolvoval od r. 1679 v Pázmáneu po treťom ročníku. 1. augusta 1684 bol ustanovený za farára v Bohuniciach. 16. mája 1686 dostal nástupcu. 17. septembra 1687 bol ustanovený v Piešťanoch. 7. januára 1690 v Kvačanoch a Matiašovciach. 10. marca 1694 v Suchej nad Parnou, kde v tom roku vykonal vizitáciu Štefan Illésházy, ktorý o ňom zaznačil toto: „37 ročný, kňazom 14 rokov, vo farnosti prvý rok. Dobrý hudobník. Sťažuje sa na mokro, kvôli čomu má menej zdravia.“ Vizitátor hovorí: „S veľkým pohodlím som sa zúčastnil na sviatostiach počujúc spievať ľud s organom.“ 2. apríla 1696 bol ustanovený v Perneku a Jablonovom. V mesiaci februári 1697 sa objavuje ako najdôstojnejší apoštolský protonotár. Za neho urobil v kostole nový oltár, katedru, chorus a organ. Od 3. júla 1699 bol vo Veľkých Levároch. V r. 1703 prijal farnosť Holíč, kde dostal hodnosť opáta Opátstva Prebl. Panny Márie de Monte Regali. 20. novembra 1706 bol ustanovený za farára v Španej Doline, vtedy sa hovorilo, že je prepoštom Prepozitúry sv. Michala. Od r. 1709 pracoval v Holíči až do r. 1711.

Pramene:

Némethy, Ľ., Series parochiarum et parochorum archidioecesis Strigoniensis usque annum 1894. jussu et sumtu piae memoriae emin. ac rev. d. Joannis quondam cardinalis Simor… ex authenticis fontibus collegit et notis illustravit. Ostrihom 1894, s. 868; Zarevúcky, Anton: Katalóg kňazov, ktorí účinkovali na farách banskobystrického biskupstva od najstarších dôb do prítomnej doby. Badín 1969, samizdat.

Zobrazenie citátov ku kňazovi

Schematické zobrazenie pôsobenia kňaza:

Farnosť:Od:Do:MenoFunkciaPoznámka
Radošina 1677 máj 5. +1684 - - Polóni, Ján Václav farár
Jaslovské Bohunice 1684 aug. 1. 1686 máj - Polóni, Ján Václav farár
Piešťany 1687 sept. 17. 1690 - - Polóni, Ján Václav farár
Kvačany 1690 jan. 7. 1691 - - Polóni, Ján Václav farár
Pernek 1691 jún 31. 1694 - - Polóni, Ján Václav farár
Suchá nad Parnou 1694 mar. 10. 1696 - - Polóni, Ján Václav farár
Pernek 1696 apr. 2. 1699 - - Polóni, Ján Václav farár
Veľké Leváre 1699 júl 3. 1703 - - Polóni, Ján Václav farár
Holíč 1703 - - 1711 - - Polóni, Ján Václav farár
Špania Dolina 1706 nov. 20. 1709 - - Polóni, Ján Václav farár