logo
bannermaria

Vyhľadávanie v zozname kňazovPolóni, Alojz

Iné mená:

Polóni Alojz

Životopisné dáta:

18. storočie

Životopis:

Vieme o ňom len veľmi málo. V r. 1788 bol prijatý z rehole piaristov. Ako kaplán pôsobil v Bojniciach, od r. 1789 bol farárom v Lazanoch. V r. 1791 sa vrátil do rehole.

Pramene:

Zarevúcky, Anton: Katalóg kňazov, ktorí účinkovali na farách banskobystrického biskupstva od najstarších dôb do prítomnej doby. Badín 1969, samizdat; Zarevúcky, Anton: Katalóg farností a kostolov bansko-bystrického biskupstva. Badín 1976, samizdat.

Zobrazenie citátov ku kňazovi

Schematické zobrazenie pôsobenia kňaza:

Farnosť:Od:Do:MenoFunkciaPoznámka
Lazany 1790 - - 1791 - - Polóni, Alojz miestny kaplán