logo
Dominikánsky knižný inštitút
bannermaria

Vyhľadávanie v zozname kňazovPoléczy, Peter

Iné mená:

Poléczy Petrus. Poléczy Peter.

Životopisné dáta:

15. storočie

Životopis:

Bol synom Šimona z Bojníc. Spomína sa 1483 ako farár v Oslanoch a do 1485 rektor altárie v Bojniciach. V r. 1488 ho kráľ Matej podľa patronátneho práva vymenoval za farára v Bojniciach a predstavil katedrálnemu archidiakonovi Tomášovi de Ibafalva, aby ho inštaloval.

Pramene:

Schematismus historicus dioecesis Neosoliensis pro anno saeculari MDCCCLXXVI. ab erecta sede episcopali C. Banská Bystrica 1876, s. 369; Némethy, Ľ., Series parochiarum et parochorum archidioecesis Strigoniensis usque annum 1894. jussu et sumtu piae memoriae emin. ac rev. d. Joannis quondam cardinalis Simor… ex authenticis fontibus collegit et notis illustravit. Ostrihom 1894, s. 867; Zarevúcky, Anton: Katalóg kňazov, ktorí účinkovali na farách banskobystrického biskupstva od najstarších dôb do prítomnej doby. Badín 1969, samizdat; Zarevúcky, Anton: Katalóg farností a kostolov bansko-bystrického biskupstva. Badín 1976, samizdat.

Zobrazenie citátov ku kňazovi

Schematické zobrazenie pôsobenia kňaza:

Farnosť:Od:Do:MenoFunkciaPoznámka
Oslany 1483 - - 1488 - - Poléczy, Peter farár
Bojnice 1488 - - - - - Poléczy, Peter farár