logo
bannermaria

Vyhľadávanie v zozname kňazovPolčin, Jozef

Životopisné dáta:

* 26. októbra 1911, Rybany, okr. Bánovce nad Bebravou – † 11. decembra 1995, Košeca

Životopis:

Po ukončení štúdia teológie na Vysokej škole bohosloveckej v Nitre bol 17. júna 1934 vysvätený za kňaza.
Bol kaplánom v Makove, v r. 1935 v Nesluši. Dňa 1. apríla 1936 sa stal dočasným správcom v Kolároviciach, kde účinkoval až do 15. októbra 1959, kedy bol preložený do Košece. Boh ho obdaroval mnohými prednosťami - mohutnou postavou, bol dobrým kazateľom, diplomatom najmä počas 2. svetovej vojny, vyznal sa v práve a mal prirodzenú autoritu. Za jeho účinkovania bol vymaľovaný interiér kostola, dal vysadiť ovocný sad na Kvarte nad štátnou cestou, v ktorom sa rodí ovocie dodnes. Zomrel 11. decembra 1995 a je pochovaný v Košeci.

Pramene:

Schematismus cleri dioecesis Nitriensis pro anno a Christo nato MCMXXXVII, Nitra 1937, s. 165; Schematismus cleri dioecesis Nitriensis pro anno a Christo nato MCMXLII, Nitra 1942, s. 151; Schematismus cleri dioecesis Nitriensis pro anno a Christo nato MCMXLVII, Nitra 1947, s. 167; Schématizmus slovenských katolíckych diecéz. Trnava-Bratislava 1971, s. 156; internetové zdroje.

Zobrazenie citátov ku kňazovi

Schematické zobrazenie pôsobenia kňaza:

Farnosť:Od:Do:MenoFunkciaPoznámka
Makov 1934 - - 1935 - - Polčin, Jozef kaplán
Nesluša 1935 - - 1936 apríl 1. Polčin, Jozef kaplán
Kolárovice 1936 apríl 1. 1959 okt. 15. Polčin, Jozef správca farnosti 1942 dištr. sekret. bytč., 1952 dekan dištr. Bytča
Košeca 1959 okt. 15. +1995 dec. 11. Polčin, Jozef správca farnosti 1965 okr. dekan P. Bystrica, 1969 dekan dištr. Ilava, 1977 č. kanonik


Stručná bibliografia:

Zodpovednosť (Autor, Editor, Redaktor, ...)

Por. č.ZodpovednosťNázov Rok
532491Polčin, JozefDr. Jozef Tiso, prvý prezident Slovenskej republiky1941