logo
bannermaria

Vyhľadávanie v zozname kňazovPolák, Ladislav Augustín, OFM

Tituly:

riaditeľ Ústrednej charity na Slovensku

Životopisné dáta:

* 7. októbra 1918, Jakubov, okr. Malacky – † 17. januára 1997, Pezinok, poch. v Jakubove

Životopis:

Ako mladík vstúpil do Rehole menších bratov františkánov, po skončení teologických štúdií bol 20. septembra 1942; vysvätený za kňaza. Bol kaplánom v Nižnej Šebastovej v prešovskom okrese, v rokoch 1943-1949 správcom farnosti a kláštora v Okoličnom. Od r. 1949 pôsobil vo farnosti Košice-Regina pacis, najprv ako kaplán, o rok ako správca farnosti. Od r. 1954 prešiel do bratislavskej Farnosti sv. Alžbety a bol generálnym riaditeľom Ústrednej charity na Slovensku. Bol aj členom Združenia katolíckych duchovných Pacem in terris a bol mu udelený aj titul honorárneho kanonika. V rokoch 1968-1981 spravoval farnosť Malacky. Od r. 1981 žil na odpočinku v Charitnom domove v Pezinku, kde zomrel, je pochovaný v rodisku.
V rokoch 1946-1947 bol redaktorom časopisu Serafínsky svet.

Pramene:

Schématizmus slovenských katolíckych diecéz. Trnava-Bratislava 1971, s. 351;
www.mariasoft.sk/knazi/bt-O-R.htm; http://www.frantiskani.sk/nekr/01

Zobrazenie citátov ku kňazovi

Schematické zobrazenie pôsobenia kňaza:

Farnosť:Od:Do:MenoFunkciaPoznámka
Nižná Šebastová 1942 sept. 20. 1943 - - Polák, Ladislav Augustín, OFM kaplán
Okoličné 1943 - - 1949 - - Polák, Ladislav Augustín, OFM správca farnosti
Košice 1949 - - 1954 - - Polák, Ladislav Augustín, OFM kaplán
Košice - Juh 1953 - - 1954 - - Polák, Ladislav Augustín, OFM administrátor
Bratislava - Svätej Alžbety 1954 - - 1968 - - Polák, Ladislav Augustín, OFM správca farnosti gen. riaditeľ ÚCHS, 1953 č. kanonik
Malacky 1968 - - 1981 - - Polák, Ladislav Augustín, OFM správca farnosti