logo
bannermaria

Vyhľadávanie v zozname kňazovPokorný, Jozef (1890-1960)

Tituly:

honorárny dekan

Životopisné dáta:

* 23. augusta 1890, Žilina – † 13. októbra 1960, Nitrianske Sučany, okres Prievidza

Životopis:

Po absolvovaní štúdia teológie v biskupskom kňazskom seminári dostal 29. januára 1914 kňazské svätenie. Najprv bol kaplánom v Starej Bystrici, od roku 1915 v Turzovke, od roku 1918 v Košeci a v roku 1920 sa tam stal administrátorom. V tom istom roku zložil prosynodálne skúšky. V roku 1921 bol kaplánom v Trenčianskej Teplej, Dolnom Hričove a v Dlhom Poli, kde neskôr spravoval faru a v roku 1922 sa tam napokon stal aj farárom. V septembri 1931 sa stal farárom v Krásne, pričom zastával aj funkciu farára-konzultora (parochus consultor). 1. júla 1947 sa stal farárom v Nitrianskych Sučanoch, kde sa stal aj honorárnym dekanom. Pohrebné obrady a zádušnú svätú omšu celebroval 16. októbra pápežský prelát a nitriansky kanonik Msgr. ThDr. Rudolf Formánek (1892-1975).

Pramene:

Schematismus cleri dioecesis Nitriensis pro anno a Christo nato MCMXXXVII, Nitra 1937, s. 165; Schematismus cleri dioecesis Nitriensis pro anno a Christo nato MCMXLII, Nitra 1942, s. 151; Schematismus cleri dioecesis Nitriensis pro anno a Christo nato MCMXLVII, Nitra 1947, s. 167; internetové zdroje.

Zobrazenie citátov ku kňazovi

Schematické zobrazenie pôsobenia kňaza:

Farnosť:Od:Do:MenoFunkciaPoznámka
Stará Bystrica 1914 - - 1914 - - Pokorný, Jozef (1890-1960) kaplán
Turzovka 1914 - - 1918 - - Pokorný, Jozef (1890-1960) kaplán
Turzovka 1918 - - 1918 - - Pokorný, Jozef (1890-1960) administrátor 2 mesiace
Košeca 1918 - - 1920 - - Pokorný, Jozef (1890-1960) kaplán
Košeca 1920 - - 1921 - - Pokorný, Jozef (1890-1960) interný administrátor
Dolný Hričov 1921 - - 1921 - - Pokorný, Jozef (1890-1960) kaplán
Stará Bystrica 1921 - - 1921 - - Pokorný, Jozef (1890-1960) kaplán
Dlhé Pole 1921 - - 1931 - - Pokorný, Jozef (1890-1960) administrátor, farár
Krásno 1931 - - 1947 - - Pokorný, Jozef (1890-1960) farár
Nitrianske Sučany 1947 júl 1. 1960 - - Pokorný, Jozef (1890-1960) správca farnosti