logo
bannermaria

Vyhľadávanie v zozname kňazovPodolský, Ondrej

Iné mená:

Podolszky Andreas.

Životopisné dáta:

18. storočie

Životopis:

V r. 1700 bol farárom v Ľubici. V tom roku tam vykonal vizitáciu Ján Sigray, ktorý o farárovi referuje takto: „Scholastik z Przemyśla, ktorý okrem farnosti Ľubica má v duchovnej správe aj ďalšie štyri (Tvarožná, Nová Lesná, Stráže nad Popradom a Majerky), ktoré dvanásť rokov nevizitoval, ani nemali akéhokoľvek duchovného správcu, ale prelát sa musel sám starať o ne, preto uvedený farár nie je pravý a legitímny, musí však byť tolerovaný kvôli poľskému panstvu, nie bez veľkého zničenia duší.“ Pápežské poplatky v Ľubici boli v jednotlivých rokoch 1200 cisárskych imperiálov.

Pramene:

Némethy, Ľ., Series parochiarum et parochorum archidioecesis Strigoniensis usque annum 1894. jussu et sumtu piae memoriae emin. ac rev. d. Joannis quondam cardinalis Simor… ex authenticis fontibus collegit et notis illustravit. Ostrihom 1894, s. 865

Zobrazenie citátov ku kňazovi

Schematické zobrazenie pôsobenia kňaza:

Farnosť:Od:Do:MenoFunkciaPoznámka
Ľubica 1700 - - 1717 - - Podolský, Ondrej farár