logo
Dominikánsky knižný inštitút
bannermaria

Vyhľadávanie v zozname kňazovPodolányi, Ján

Iné mená:

Podolányi, vel, Podolay Joannes. Podolányi, či Podolay Ján. Podoláni Ján.

Životopisné dáta:

† 16. júna 1755, Prievidza

Životopis:

12. marca 1720 bol ustanovený za farára v Brezanoch. Nato 19. apríla 1735 v Prievidzi, kde 19. augusta 1753 biskup sufragán Pavol Révay posvätil piaristický kostol ku cti Najsvätejšej Trojice a Nanebovzatej Panny Márie, ktorého opravu sľúbil rektor uchovať v dokumente. Tam aj zomrel. Posmrtný majetok zadal príčinu ku dlhému procesu.

Pramene:

Némethy, Ľ., Series parochiarum et parochorum archidioecesis Strigoniensis usque annum 1894. jussu et sumtu piae memoriae emin. ac rev. d. Joannis quondam cardinalis Simor… ex authenticis fontibus collegit et notis illustravit. Ostrihom 1894, s. 865; Zarevúcky, Anton: Katalóg kňazov, ktorí účinkovali na farách banskobystrického biskupstva od najstarších dôb do prítomnej doby. Badín 1969, samizdat; Zarevúcky, Anton: Katalóg farností a kostolov bansko-bystrického biskupstva. Badín 1976, samizdat.

Zobrazenie citátov ku kňazovi

Schematické zobrazenie pôsobenia kňaza:

Farnosť:Od:Do:MenoFunkciaPoznámka
Nedožery-Brezany 1720 mar. 12. 1735 apr. 19. Podolányi, Ján farár
Prievidza 1735 apr. 19. +1755 jún 16. Podolányi, Ján farár