logo
bannermaria

Vyhľadávanie v zozname kňazovPodlužáni, Žigmund

Iné mená:

Podlusányi de Balásh. Podlusányi de Balás Sigismundus. Podluzsányi de Balás Žigmund. Podluzsányi Žigmund.

Tituly:

univerzitný profesor

Životopisné dáta:

* 1690? – † 20. januára 1758, Krupina

Životopis:

V r. 1714 navštevoval štvrtý ročník teológie. V Ostrihome pôsobil ako maďarský kazateľ, v Košiciach ako slovenský kazateľ a učiteľ. Tri roky učil filozofiu v Košiciach, potom prednášal etiku na trnavskej univerzite. V r. 1719 požiadal o prepustenie z rehole. Pôsobil v Liszke, potom prešiel do Ostrihomskej diecézy. Od 8. mája 1725 bol farárom v Cséve, dnešnom Piliscséve v Maďarsku, od r. 1726 v Krupine, kde postavil novú faru, vystaval hlavný oltár, ktorý v jeseni 1727 požehnal Pavol Olasz. Nato reštauroval samotný kostol. V r. 1754 tam vykonal Jozef Baťán vizitáciu. Bol aj apoštolským protonotárom. Tam aj zomrel.

Pramene:

Zelliger, Eszt. Egyh. Irók, s. 400; Némethy, Ľ., Series parochiarum et parochorum archidioecesis Strigoniensis usque annum 1894. jussu et sumtu piae memoriae emin. ac rev. d. Joannis quondam cardinalis Simor… ex authenticis fontibus collegit et notis illustravit. Ostrihom 1894, s. 865; Zarevúcky, Anton: Katalóg kňazov, ktorí účinkovali na farách banskobystrického biskupstva od najstarších dôb do prítomnej doby. Badín 1969, samizdat; Zarevúcky, Anton: Katalóg farností a kostolov bansko-bystrického biskupstva. Badín 1976, samizdat; Szinneyi, J., Magyar írók élete és munkái, elektronický text;
www.academia.edu/.../Štyristoročná_matrika_slobodného_kráľovského_mesta_Krupina_v_kontexte_dobových

Zobrazenie citátov ku kňazovi

Schematické zobrazenie pôsobenia kňaza:

Farnosť:Od:Do:MenoFunkciaPoznámka
Csév (Maďarsko) 1725 máj 8. 1726 - - Podlužáni, Žigmund farár
Krupina 1726 - - +1758 jan. 20. Podlužáni, Žigmund farár


Stručná bibliografia:

Zodpovednosť (Autor, Editor, Redaktor, ...)

Por. č.ZodpovednosťNázov Rok
1029327Podlužáni, ŽigmundParochus duodenario pressus pondere cujus animum1724
1040768Podlužáni, ŽigmundDe rebus gestis Hungariae regum.1742