logo
bannermaria

Vyhľadávanie v zozname kňazovPodhragyay, Pavol

Iné mená:

Podhragyay de Eadem Paulus.

Tituly:

opát, prepošt

Životopisné dáta:

* 6. januára 1843, Prenčov, okr. Banská Štiavnica – † 1910, Banská Štiavnica

Životopis:

Filozofiu absolvoval v Trnave, teológiu v Ostrihome. 25. februára 1866 bol vysvätený za kňaza. Ako kaplán pôsobil v Zlatých Moravciach, kde bol spovedníkom Milosrdných sestier sv. Kríža a špirituálom väzňov. 18. júla 1874 bol ustanovený za farára v Dolnom Ohaji. 10. novembra 1881 bol ustanovený v Rybníku nad Hronom. Nato bol v r. 1892 povýšený na farára v Banskej Štiavnici. V mesiaci apríli t. r. sa stal prepoštom Prepozitúry Prebl. Panny Márie de Thurócz. Bol aj mimoriadnym spovedníkom sestier lásky pri katolíckom gymnáziu a biskupským komisárom a tiež konventuálom kláštora sv. Benedikta v Hronskom Beňadiku.

Pramene:

Némethy, Ľ., Series parochiarum et parochorum archidioecesis Strigoniensis usque annum 1894. jussu et sumtu piae memoriae emin. ac rev. d. Joannis quondam cardinalis Simor… ex authenticis fontibus collegit et notis illustravit. Ostrihom 1894, s. 865; Magyar Sion 11. (53.), s. 111;
www.mariasoft.sk/knazi/os-vysk.htm

Zobrazenie citátov ku kňazovi

Schematické zobrazenie pôsobenia kňaza:

Farnosť:Od:Do:MenoFunkciaPoznámka
Dolný Ohaj 1874 júl 18. 1881 nov. 11. Podhragyay, Pavol farár
Rybník nad Hronom 1881 nov. 10. 1892 - - Podhragyay, Pavol farár
Banská Štiavnica 1892 - - 1910 - - Podhragyay, Pavol farár