logo
bannermaria

Vyhľadávanie v zozname kňazovPodhorský, Jozef

Iné mená:

Podhorszky Josephus. Podhorský Jozef.

Životopisné dáta:

* Benice, okr. Martin – † 4. marca 1760, Turčiansky Peter, okr. Martin

Životopis:

Ako chovanec seminára sv. Štefana sa v r. 1755 stal bakalárom, v r. 1756 magistrom filozofie. Teológiu ukončil v tom istom seminári v r. 1758 po druhom ročníku. 19. júna toho roka bol poslaný za kaplána do Slovenských Kľačian k Jozefovi Barošovi. 6. februára 1760 bol ustanovený za farára v Turčianskom Svätom Petre, kde zakrátko zomrel.

Pramene:

Némethy, Ľ., Series parochiarum et parochorum archidioecesis Strigoniensis usque annum 1894. jussu et sumtu piae memoriae emin. ac rev. d. Joannis quondam cardinalis Simor… ex authenticis fontibus collegit et notis illustravit. Ostrihom 1894, s. 865; Scriptores provinciae Austriacae Societatis Jesu, collectionis scriptores ejusdem societatis universae tomus primus, Typis congregationis Mechitaristicae, Viedeň 1855, elektronický text; Zarevúcky, Anton: Katalóg kňazov, ktorí účinkovali na farách banskobystrického biskupstva od najstarších dôb do prítomnej doby. Badín 1969, samizdat (uvádza nesprávne meno Pavel).

Zobrazenie citátov ku kňazovi

Schematické zobrazenie pôsobenia kňaza:

Farnosť:Od:Do:MenoFunkciaPoznámka
Turčiansky Peter 1760 feb. 6. +1760 mar. 4. Podhorský, Jozef farár