logo
bannermaria

Vyhľadávanie v zozname kňazovPobuda, Bernard

Iné mená:

Pobuda Bemandus

Tituly:

vojenský kurát, dištriktuálny dekan

Životopisné dáta:

* 2. januára 1913, Radošovce, okr. Skalica – † 16. júla 2001, Skalica, poch. v Radošovce

Životopis:

Po skončení teologických štúdií bol ordinovaný 29. júna 1939. Ako kaplán pôsobil v rokoch 1939-1941 v Topoľčanoch, v rokoch 1941-1942 v Chtelnici, v rokoch 1942-1943 vo Veľkých Kostoľanoch. V rokoch 1943-1944 bol vojenským duchovným, v rokoch 1944-1946 v Holíči, v rokoch 1946-1950 v Seredi. V r. 1951 sa stal administrátorom farnosti Blatné, kde pôsobil do septembra 1952. Potom pôsobil v Horných Otrokovciach až do odchodu do dôchodku. Medzitým v rokoch 1960-1962 zastupoval aj v Dolných Otrokovciach. Na odpočinku žil od r. 1994 v rodisku, no od r. 1998 pôsobil ešte v Skalici. Je pochovaný v rodisku.

Pramene:

Schématizmus slovenských katolíckych diecéz. Trnava-Bratislava 1971, s. 350;
www.mariasoft.sk/knazi/bt-O-R.htm

Zobrazenie citátov ku kňazovi

Schematické zobrazenie pôsobenia kňaza:

Farnosť:Od:Do:MenoFunkciaPoznámka
Topoľčany 1939 jún 29. 1941 - - Pobuda, Bernard kaplán
Chtelnica 1941 - - 1942 - - Pobuda, Bernard kaplán
Veľké Kostoľany 1942 - - 1943 - - Pobuda, Bernard kaplán
1943 - - 1944 - - Pobuda, Bernard voj. duch. sl.
Holíč 1944 - - 1945 - - Pobuda, Bernard kaplán
Dolné Plachtince 1945 - - 1946 - - Pobuda, Bernard administrátor
Sereď 1946 - - 1950 - - Pobuda, Bernard kaplán
Blatné 1950 - - 1953 - - Pobuda, Bernard správca farnosti
Horné Otrokovce 1953 - - 1994 - - Pobuda, Bernard správca farnosti 1960-1962 zastupoval aj v Dolných Otrokovciach
Radošovce 1994 - - 1998 - - Pobuda, Bernard dôchodok
Skalica 1998 - - +2001 júl 16. Pobuda, Bernard výpomocný duchovný