logo
bannermaria

Vyhľadávanie v zozname kňazovPlošic, Július

Iné mená:

Plošic Július.

Tituly:

ľudovýchovný pracovník, publicista

Životopisné dáta:

* 23. mája 1819, Budča, okr. Zvolen – † 19. mája 1899, Kremnica, okr. Žiar nad Hronom

Životopis:

Od r. 1839 študoval teológiu v biskupskom kňazskom seminári v Banskej Bystrici, za kňaza bol vysvätený v r. 1844. Ako kaplán pôsobil v Beňuši, Kunešove, Kremnici, vo Veľkých Uherciach, v Novej Bani a v Banskej Bystrici. Od r. 1854 bol farárom v Selciach, od r. 1864 vo Vieske a od r. 1883 v Horných Opatovciach. Od r. 1897 žil na odpočinku v Kremnici.
Bol neúnavným, národne orientovaným osvetovým a kultúrnym pracovníkom. Patril k tým katolíckym kňazom, ktorí hneď pochopili historický význam štúrovskej slovenčiny a horlivo ju podporovali. Stal sa „stálcom“ spolku Tatrín (1844) a členom jeho jazykového výboru (1848). Založil Pohronský čitateľský spolok (1845) a bol jeho tajomníkom; spolok šíril aj nové poznatky z ovocinárstva. Ako šíriteľ protialkoholického hnutia bol spoluzakladateľom Ústredného spolku miernosti vo Veselom (1847). Vydal aj knižku Reči proti-páleničnje (Banská Bystrica 1850). V r. 1846 v časopise Orol tatránski vyjadril svoj odmietavý postoj k česko-slovenskej vzájomnosti. Bol obrancom národných práv Slovákov. Aktívne sa zúčastnil na memorandovom zhromaždení v Turčianskom Svätom Martine (1861), o ktorom publikoval knižočku Vysvetlenie memorandum (Banská Bystrica 1861). Bol aj spoluzakladateľom Matice slovenskej a slovenského gymnázia v Kláštore pod Znievom. Pracoval v hospodársko-priemyselnom odbore Matice slovenskej.

Pramene:

Zarevúcky, Anton: Katalóg kňazov, ktorí účinkovali na farách banskobystrického biskupstva od najstarších dôb do prítomnej doby. Badín 1969, samizdat; Zarevúcky, Anton: Katalóg farností a kostolov bansko-bystrického biskupstva. Badín 1976, samizdat; Pasiar, S.: Dejiny knižníc na Slovensku. Bratislava 1977, s. 167; Bagin, A.: Vybrané kapitoly zo slovenských cirkevných dejín. Bratislava - Trnava 1980, s. 94-95; Zarevúcky, Anton: Katalóg zosnulých duchovných pastierov bansko-bystrickej diecézy, za obdobie od roku 1776-1985. Badín 1985, samizdat; Vavrovič, J.: Svetlá minulosti. Trnava 1994, s. 107-108.

Zobrazenie citátov ku kňazovi

Schematické zobrazenie pôsobenia kňaza:

Farnosť:Od:Do:MenoFunkciaPoznámka
Banská Bystrica 1852 sp. - 1854 sp. - Plošic, Július kaplán
Selce 1854 - - 1864 - - Plošic, Július farár
Ladomerská Vieska 1865 - - 1883 - - Plošic, Július farár


Stručná bibliografia:

Zodpovednosť (Autor, Editor, Redaktor, ...)

Por. č.ZodpovednosťNázov Rok
1019188Plošic, JúliusReči proti-páleničnje1850

Autor článkov

Por. č.ČasopisRok ČísloZodpovednosťNázov
44798Cyrill a Method18504Plošic Július Neodvislosť církve.