logo
bannermaria

Vyhľadávanie v zozname kňazovPletényi, Andrej

Životopisné dáta:

* 14. augusta 1829, Zemplínska Nová Ves - Úpor, okr. Trebišov – † 22. októbra 1909, Košice

Životopis:

Po skončení štúdia teológie bol 6. septembra 1852 vysvätený v Košiciach za kňaza. V rokoch 1852-1854 bol kaplánom v Nižnej Myšli, od 14. júla 1854 dp 31. augusta 1855 v Sabinove, v rokoch 1855-1858 v Prešove. V rokoch 1858-1870 bol farárom v Kecerovciach, v rokoch 1870 - 1903 v Prešove, kde bol aj vicedekanom, v rokoch 1872 – 1886 dekanom. V r. 1873 bol menovaný za titulárneho opáta z Boldogfalu. V rokoch 1878-1882 bol aj biskupským komisárom gymnázia v Prešove, od r. 1882 správcom konventu anglických panien a tiež od r. 1884 ich spovedníkom a riaditeľom školy konventu. V r. 1883 bol vyznamenaný rytierskym Radom Františka Jozefa. V rokoch 1888 - 1901 bol zároveň šarišským archidiakonom, člen konzistória, od r. 1890 predstaveným Zväzu katolíckych remeselných tovarišov v Prešove, členom prešovskej mestskej rady, členom komisie správcovstva fondu vyslúžilých kňazov. V r. 1901 sa stal kanonikom - mladším magistrom. Je pochovaný na Cintoríne sv. Rozálie v Košiciach.

Pramene:

Hišem, C.: Košické presbytérium 1804 – 2006. [verzia pred tlačou] Košice 2006, s. 163-164

Zobrazenie citátov ku kňazovi

Schematické zobrazenie pôsobenia kňaza:

Farnosť:Od:Do:MenoFunkciaPoznámka
Nižná Myšľa 1852 sept. 6. 1854 júl 14. Pletényi, Andrej kaplán
Sabinov 1854 júl 14. 1855 sept. 1. Pletényi, Andrej kaplán
Prešov 1855 sept. 1. 1858 - - Pletényi, Andrej kaplán
Kecerovce 1858 - - 1870 - - Pletényi, Andrej farár
Prešov 1870 - - 1901 - - Pletényi, Andrej farár