logo
bannermaria

Vyhľadávanie v zozname kňazovPlavec, Mikuláš

Iné mená:

Plavecz Nicolaus.

Životopisné dáta:

† 3. novembra 1755, Ľubietová, okr. Banská Bystrica

Životopis:

6. februára 1716 bol ustanovený v Turčianskom Svätom Petri. Nato 26. apríla 1725 v Turčianskom Svätom Martine, 17. júla 1730 v Turčianskom Svätom Ďure. Odtiaľ prešiel 24. septembra 1733 do Mošoviec, potom 25. septembra 1744 do Ľubietovej, kde aj zomrel.

Pramene:

Némethy, Ľ., Series parochiarum et parochorum archidioecesis Strigoniensis usque annum 1894. jussu et sumtu piae memoriae emin. ac rev. d. Joannis quondam cardinalis Simor… ex authenticis fontibus collegit et notis illustravit. Ostrihom 1894, s. 864; Zarevúcky, Anton: Katalóg kňazov, ktorí účinkovali na farách banskobystrického biskupstva od najstarších dôb do prítomnej doby. Badín 1969, samizdat; Zarevúcky, Anton: Katalóg farností a kostolov bansko-bystrického biskupstva. Badín 1976, samizdat.

Zobrazenie citátov ku kňazovi

Schematické zobrazenie pôsobenia kňaza:

Farnosť:Od:Do:MenoFunkciaPoznámka
Turčiansky Peter 1716 feb. 6. 1730 - - Plavec, Mikuláš farár od r. 1725 z Martina
Martin 1725 apr. 26. 1730 júl 17. Plavec, Mikuláš farár
Turčiansky Ďur 1730 júl 17. 1733 sept. 24. Plavec, Mikuláš farár
Mošovce 1733 sept. 24. 1744 sept. 25. Plavec, Mikuláš farár
Ľubietová 1744 sept. 25. +1755 nov. 3. Plavec, Mikuláš farár