logo
bannermaria

Vyhľadávanie v zozname kňazovPlanic, Karol

Iné mená:

Planitz, Karol

Tituly:

náboženský spisovateľ, kazateľ, historik

Životopisné dáta:

* 13. marca 1764, Poprad-Veľká – † 18. marca 1835, Ľubica, okr. Kežmarok

Životopis:

Jeho otec Maximilián, pôvodným menom Stromph, pôsobil ako organista. Po skončení gymnázia študoval filozofiu na univerzite v Budíne a teológiu v Generálnom seminári, ktorý zriadil cisár Jozef II. na Bratislavskom hrade. Za kňaza Spišskej diecézy ho vysvätili 20. októbra 1788.
Po vysviacke pôsobil tri roky ako kaplán v Hniezdnom a rok a jeden mesiac bol kaplánom v Liptovskom Svätom Michale. V r. 1792 sa stal administrátorom farnosti v Krompachoch. Od r. 1794 bol farárom v Kacvine, v rokoch 1797-1809 v Kežmarku a v od r. 1809 v Ľubici. V r. 1806 sa stal titulárnym spišským kanonikom a v r. 1814 ho vymenovali za prepošta. Bol štedrým mecénom kostola v Ľubici. Výrazne prispel na jeho obnovu. Maľoval v ňom i významný levočský umelec Jozef Caucik (1780-1857), ktorý bol predstaviteľom prípravného obdobia slovenskej národnej maliarskej školy. Nemalou finančnou čiastkou prispel aj na výstavbu nemocnice v Ľubici.
Vynikal aj ako kazateľ. V r. 1788 vyšla v Bratislave reč o mravoch s názvom Sittenrede von der Duldung am zweyten Sonntage nach Ostern verfasset und ... vorgetragen ... im Jahre 1788. den 6. April. V jednej zo svojich kázní odsúdil francúzsku revolúciu. Ako kresťan-katolík nemohol súhlasiť s jej brutalitou, ani s jej postojom k náboženstvu a k Cirkvi. Táto kázeň - Gefahr und Sieg Österreichischer Staaten im französischen Revolutionskriege am allgemeinen Dankfeste unterm feuerlichen Gottesdienste vorgetragen ... den 15. Sept. 1799 (Nebezpečenstvo a víťazstvo Rakúskeho štátu vo francúzskej revolučnej vojne) vyšla aj tlačou v Levoči r. 1799. Má 11 strán. Okrem toho vydal aj iné svoje kázne, všetky po nemecky, napr. Antwort an die Anrede des Districtual-Dechants gehalten von ... bey Gelegenheit der Einführung desselben in die Pfarre der königl. Frey-Stadt Kässmark, den 17. September 1797 (Odpoveď na reč..., Levoča 1797, 7s.) Zaoberal sa aj históriou. V rukopise ostal spis, v ktorom spracoval dejiny ľubickej farnosti.

Pramene:

Pašteka, J.: Lexikón katolíckych kňazských osobností Slovenska, Bratislava 2000, s. 1084; Szinneyi, J., Magyar írók élete és munkái, elektronický text.

Zobrazenie citátov ku kňazovi

Schematické zobrazenie pôsobenia kňaza:

Farnosť:Od:Do:MenoFunkciaPoznámka
Kežmarok 1797 - - 1806 - - Planic, Karol farár
Ľubica 1811 sp. - 1835 sp. - Planic, Karol farár


Stručná bibliografia:

Zodpovednosť (Autor, Editor, Redaktor, ...)

Por. č.ZodpovednosťNázov Rok
1040661Planic, KarolHistoria domus parochialis 1809-1835