logo
Dominikánsky knižný inštitút
bannermaria

Vyhľadávanie v zozname kňazovPisch, Ignác

Iné mená:

Pisch Ignác

Životopisné dáta:

* 1766, Špania Dolina, okr. Banská Bystrica – † 10. februára 1806, Slovenské Pravno, okr. Turčianske Teplice

Životopis:

Pochádzal z rodiny slobodníka. Po skončení štúdia teológie bol v r. 1792 vysvätený za kňaza. Bol kaplánom v Slovenskej Ľupči, v r. 1793 správcom farnosti v Hronci. V r. 1794 bol správcom farnosti v Riečke, no v tom roku sa stal farárom v Slovenskom Pravne, kde aj zomrel. O jeho smrti je zapísané v HD Kláštora: VAD bol už veľmi starý, ale sa vyslovil, že nezomrie skorej ako pochová ešte jedného kňaza z Turca. Na to Pisch poznamenal: „A kto mu u nás zomrie, ja mu neumrem, lebo ja sem zdravý, ništ mi nechybí, aj šeci farári turčianski sú zdraví.“ A hľa, zdravý a milovaný od všetkých, milujúci oltárnych bratov, zástanca proti ohováračom zomrel 42 r.

Pramene:

Zarevúcky, Anton: Katalóg kňazov, ktorí účinkovali na farách banskobystrického biskupstva od najstarších dôb do prítomnej doby. Badín 1969, samizdat; Zarevúcky, Anton: Katalóg farností a kostolov bansko-bystrického biskupstva. Badín 1976, samizdat; Zarevúcky, Anton: Katalóg zosnulých duchovných pastierov bansko-bystrickej diecézy, za obdobie od roku 1776-1985. Badín 1985, samizdat.

Zobrazenie citátov ku kňazovi

Schematické zobrazenie pôsobenia kňaza:

Farnosť:Od:Do:MenoFunkciaPoznámka
Rudno nad Hronom 1793 - - 1800 - - Pisch, Ignác miestny kaplán
Slovenské Pravno 1793 - - 1806 - - Pisch, Ignác farár
Riečka 1794 - - 1795 - - Pisch, Ignác miestny kaplán