logo
Dominikánsky knižný inštitút
bannermaria

Vyhľadávanie v zozname kňazovPilarik, Hieronym

Iné mená:

Pilarik Hieronymus. Pilarik Hieronym /Jeremiáš/

Životopisné dáta:

17. storočie

Životopis:

Ako chovanec preosvieteného pána Koloniča v seminári sv. Vojtecha bol 24. septembra 1678 vysvätený za kňaza. 16. júla 1680 bol ustanovený v Kunešove a Lúčke, kde 10. októbra t. r. dostal nástupcu.

Pramene:

Némethy, Ľ., Series parochiarum et parochorum archidioecesis Strigoniensis usque annum 1894. jussu et sumtu piae memoriae emin. ac rev. d. Joannis quondam cardinalis Simor… ex authenticis fontibus collegit et notis illustravit. Ostrihom 1894, s. 862; Zarevúcky, Anton: Katalóg kňazov, ktorí účinkovali na farách banskobystrického biskupstva od najstarších dôb do prítomnej doby. Badín 1969, samizdat; Zarevúcky, Anton: Katalóg farností a kostolov bansko-bystrického biskupstva. Badín 1976, samizdat.

Zobrazenie citátov ku kňazovi

Schematické zobrazenie pôsobenia kňaza:

Farnosť:Od:Do:MenoFunkciaPoznámka
Kunešov 1680 júl 16. 1680 - - Pilarik, Hieronym administrátor