logo
bannermaria

Vyhľadávanie v zozname kňazovPigethy, Ján

Iné mená:

Pigethy Joannes. Pighety Ján

Životopisné dáta:

18. storočie

Životopis:

7. júna 1754 bol poslaný za kaplána v Mišérde čiže Nových Košariskách pri Dunajskej Lužnej, potom v susednej Jánošíkovej. 22. októbra 1755 bol ustanovený za farára v Kostolnej pri Dunaji, odtiaľ 2. februára 1762 v Turčianskom Svätom Petre, kde bol činný až do r. 1764. Po ôsmich dňoch duchovných cvičení sa 30. októbra t. r. stal kaplánom v Stupave. 22. januára 1766 bol poslaný na Spiš.

Pramene:

Némethy, Ľ., Series parochiarum et parochorum archidioecesis Strigoniensis usque annum 1894. jussu et sumtu piae memoriae emin. ac rev. d. Joannis quondam cardinalis Simor… ex authenticis fontibus collegit et notis illustravit. Ostrihom 1894, s. 862; Zarevúcky, Anton: Katalóg kňazov, ktorí účinkovali na farách banskobystrického biskupstva od najstarších dôb do prítomnej doby. Badín 1969, samizdat; Zarevúcky, Anton: Katalóg farností a kostolov bansko-bystrického biskupstva. Badín 1976, samizdat.

Zobrazenie citátov ku kňazovi

Schematické zobrazenie pôsobenia kňaza:

Farnosť:Od:Do:MenoFunkciaPoznámka
Kostolná pri Dunaji 1755 okt. 22. 1761 - - Pigethy, Ján farár
Turčiansky Peter 1762 feb. 2. 1764 - - Pigethy, Ján farár