logo
Dominikánsky knižný inštitút
bannermaria

Vyhľadávanie v zozname kňazovPiaček, Michal

Iné mená:

Piacsek Michael.

Životopisné dáta:

18. storočie

Životopis:

23. apríla 1709 bol ustanovený za farára v mestečku Hronský Beňadik, kde v r. 1713 vykonal vizitáciu Ján Bublovič, ktorý o farárovi zaznamenal, že je konventuálom, má 33 rokov, tu je 5 rokov. 6. septembra 1713 prijal úrad v Prievidzi, kde pracoval až do r. 1727.

Pramene:

Némethy, Ľ., Series parochiarum et parochorum archidioecesis Strigoniensis usque annum 1894. jussu et sumtu piae memoriae emin. ac rev. d. Joannis quondam cardinalis Simor… ex authenticis fontibus collegit et notis illustravit. Ostrihom 1894, s. 861; Zarevúcky, Anton: Katalóg kňazov, ktorí účinkovali na farách banskobystrického biskupstva od najstarších dôb do prítomnej doby. Badín 1969, samizdat; Zarevúcky, Anton: Katalóg farností a kostolov bansko-bystrického biskupstva. Badín 1976, samizdat.

Zobrazenie citátov ku kňazovi

Schematické zobrazenie pôsobenia kňaza:

Farnosť:Od:Do:MenoFunkciaPoznámka
Hronský Beňadik 1709 apr. 23. 1722 - - Piaček, Michal farár
Prievidza 1713 sept. 6. 1727 - - Piaček, Michal farár