logo
bannermaria

Vyhľadávanie v zozname kňazovPiaček, Ján (Necpaly, 1751)

Iné mená:

Piacsek Joannes. Piaček Ján

Tituly:

dištriktuálny dekan

Životopisné dáta:

* Považská Bystrica – † okt. 1774, Ludanice, okr. Topoľčany

Životopis:

Ako chovanec seminára sv. Vojtecha sa v r. 1746 stal bakalárom, v r. 1747 magistrom filozofie. Teológiu absolvoval v tom istom seminári po štvrtom ročníku a 10. decembra 1750 bol poslaný za kaplána do Prievidze. 25. septembra 1751 bol ustanovený za farára v Necpaloch, potom 13. novembra 1752 v Turčianskom Ďure, kde bol dekanom turčianskeho dištriktu. Od 13. novembra 1763 bol v Martine. Odtiaľ prešiel 24. júla 1773 do Ludaníc, kde aj zomrel.

Pramene:

Némethy, Ľ., Series parochiarum et parochorum archidioecesis Strigoniensis usque annum 1894. jussu et sumtu piae memoriae emin. ac rev. d. Joannis quondam cardinalis Simor… ex authenticis fontibus collegit et notis illustravit. Ostrihom 1894, s. 861; Zarevúcky, Anton: Katalóg kňazov, ktorí účinkovali na farách banskobystrického biskupstva od najstarších dôb do prítomnej doby. Badín 1969, samizdat; Zarevúcky, Anton: Katalóg farností a kostolov bansko-bystrického biskupstva. Badín 1976, samizdat.

Zobrazenie citátov ku kňazovi

Schematické zobrazenie pôsobenia kňaza:

Farnosť:Od:Do:MenoFunkciaPoznámka
Necpaly 1751 sept. 25. 1752 nov. 13. Piaček, Ján (Necpaly, 1751) farár
Turčiansky Ďur 1752 nov. 13. 1763 nov. 13. Piaček, Ján (Necpaly, 1751) farár
Martin 1763 nov. 13. 1773 júl 24. Piaček, Ján (Necpaly, 1751) farár
Ludanice 1773 júl 24. +1774 okt. - Piaček, Ján (Necpaly, 1751) farár