logo
Dominikánsky knižný inštitút
bannermaria

Vyhľadávanie v zozname kňazovPiaček, Imrich

Iné mená:

Piácsek Emericus Joannes.

Životopisné dáta:

* 1727, Klobušice, okr. Ilava – † 5. mája 1765, Prievidza

Životopis:

Študoval v Seminári sv. Štefana, v r. 1748 sa stal bakalárom, v r. 1749 magistrom filozofie. Bohoslovie ukončil po treťom ročníku a 3. augusta 1753 bol vysvätený za kňaza. Nastúpil ako kaplán do Nového Mesta nad Váhom, od 22. júna 1754 bol farárom v Malých Kršteňanoch, pričom excurrendo spravoval Šimonovany. Od 9. júla 1759 bol v Prievidzi, kde aj zomrel, pochovaný v mieste úmrtia.

Pramene:

Némethy, Ľ., Series parochiarum et parochorum archidioecesis Strigoniensis usque annum 1894. jussu et sumtu piae memoriae emin. ac rev. d. Joannis quondam cardinalis Simor… ex authenticis fontibus collegit et notis illustravit. Ostrihom 1894, s. 861; Zarevúcky, Anton: Katalóg kňazov, ktorí účinkovali na farách banskobystrického biskupstva od najstarších dôb do prítomnej doby. Badín 1969, samizdat; Zarevúcky, Anton: Katalóg farností a kostolov bansko-bystrického biskupstva. Badín 1976, samizdat.

Zobrazenie citátov ku kňazovi

Schematické zobrazenie pôsobenia kňaza:

Farnosť:Od:Do:MenoFunkciaPoznámka
Malé Kršteňany 1754 jún 22. 1759 - - Piaček, Imrich farár (excurrendo Šimonovany)
Prievidza 1759 júl 9. +1765 máj 5. Piaček, Imrich farár