logo
bannermaria

Vyhľadávanie v zozname kňazovPeverelly, Hieronym

Iné mená:

Peverelly Hieronymus. Peverelly Hieronym.

Tituly:

kanonik, archidiakon

Životopisné dáta:

* Kremnica – † 23. marca 1751, Ostrihom, Maďarsko

Životopis:

Pochádzal zo šľachtickej rodiny. Ako chovanec generálneho seminára sa v r. 1715 stal bakalárom, v nasledujúcom roku magistrom filozofie. V tom istom seminári študoval štyri roky teológie. 24. júla 1720 bol ustanovený za farára v Kremnických Baniach v Tekovskej župe. V r. 1721 sa filiálka Kunešov oddelila a bol ustanovená ako samostatná farnosť. Odtiaľ prešiel 17. júla 1722 do Dorogu, 21. júla 1725 bol ustanovený v arcibiskupskom meste Ostrihom, kde v r. 1732 vykonal vizitáciu Mikuláš Kellio vizitáciu. 10. februára 1734 sa stal ostrihomským kanonikom. 22. decembra 1737 komárňanským archidiakonom, 9. januára 1743 prepoštom u sv. Juraja a katedrálnym archidiakonom. 12. septembra toho roka bol inštalovaný za lektora. Založil omšovú fundáciu pre farárov levického dištriktu.

Pramene:

Némethy, Ľ., Series parochiarum et parochorum archidioecesis Strigoniensis usque annum 1894. jussu et sumtu piae memoriae emin. ac rev. d. Joannis quondam cardinalis Simor… ex authenticis fontibus collegit et notis illustravit. Ostrihom 1894, s. 859; Zarevúcky, Anton: Katalóg kňazov, ktorí účinkovali na farách banskobystrického biskupstva od najstarších dôb do prítomnej doby. Badín 1969, samizdat; Zarevúcky, Anton: Katalóg farností a kostolov bansko-bystrického biskupstva. Badín 1976, samizdat.

Zobrazenie citátov ku kňazovi

Schematické zobrazenie pôsobenia kňaza:

Farnosť:Od:Do:MenoFunkciaPoznámka
Kunešov 1720 - - 1721 - - Peverelly, Hieronym administrátor
Kremnické Bane 1720 júl 24. 1722 júl 17. Peverelly, Hieronym farár
Dorogh (Maďarsko) 1722 júl 17. 1725 júl 21. Peverelly, Hieronym farár
Ostrihom II.(Maďarsko) 1725 júl 21. 1734 - - Peverelly, Hieronym farár