logo
bannermaria

Vyhľadávanie v zozname kňazovPetruš, Štefan

Tituly:

demograf, dramatik

Životopisné dáta:

* 29. októbra 1783, Svätý Kríž nad Hronom, dnes Žiar nad Hronom – † 17. septembra 1831, Poniky, okr. Banská Bystrica

Životopis:

Gymnázium navštevoval v Kremnici, vo Vacove a v Banskej Bystrici. Filozofiu študoval v Bratislave a teológiu v Trnave. Po kňazskej vysviacke r. 1806 sa stal kaplánom v Dubovej, potom v r. 1807 v Kremnici, od r. 1808 vo Valaskej a v Slovenskej Ľupči. Od r. 1810 bol farárom bol v Čiernom Balogu, v rokoch 1818-1828 v Hornej Lehote a od r. 1829 v Ponikách. Stal sa aj dekanom Slovenskoľupčianskeho dištriktu so sídlom v Ponikách (1831), kde počas epidémie cholery zomrel.
Počas štúdia v Bratislave prišiel do styku s bernolákovcami a pomáhal im pri organizovaní divadelných predstavení. V Čiernom Balogu študoval históriu tamojšieho osídlenia, život a zvyky handelovcov-drevorubačov. Tí tvorili osobitnú skupinu ľudí nezaťažených feudálnymi poddanskými povinnosťami. Svoje poznatky o ich živote a o ich vzťahu k vrchnosti zhrnul do príspevku, ktorý koncipoval ako súčasť farskej kroniky Historia domus. Práca, ktorá sa zachovala v rukopise Historico-statistica parochiae Nigro-Hroncensis sciografia anno 1818 (Historicko-štatistický spis o Černohrončianskej farnosti v roku 1818), bola známa v širokom okruhu. Viaceré poznatky z tejto práce využil pri písaní divadelnej hry Raynoha, zbojnícky hajtman z r. 1823. Bola to prvá slovenská divadelná hra so slovenskou tematikou; rozvinul v nej ochranu ukrivdených ako etický zmysel zbojníctva.

Pramene:

Zarevúcky, Anton: Katalóg kňazov, ktorí účinkovali na farách banskobystrického biskupstva od najstarších dôb do prítomnej doby. Badín 1969, samizdat; Zarevúcky, Anton: Katalóg farností a kostolov bansko-bystrického biskupstva. Badín 1976, samizdat;
Zarevúcky, Anton: Katalóg zosnulých duchovných pastierov bansko-bystrickej diecézy, za obdobie od roku 1776-1985. Badín 1985, samizdat; Pašteka, J.: Lexikón katolíckych kňazských osobností Slovenska, Bratislava 2000, s. 1078.

Zobrazenie citátov ku kňazovi

Schematické zobrazenie pôsobenia kňaza:

Farnosť:Od:Do:MenoFunkciaPoznámka
Slovenská Ľupča 1809 - - 1812 - - Petruš, Štefan administrátor
Čierny Balog 1812 - - 1818 - - Petruš, Štefan farár
Horná Lehota 1818 - - 1830 - - Petruš, Štefan farár
Poniky 1829 - - 1831 - - Petruš, Štefan farár


Stručná bibliografia:

Zodpovednosť (Autor, Editor, Redaktor, ...)

Por. č.ZodpovednosťNázov Rok
1019074Petruš, ŠtefanHistorico-statistica parochiae Nigro-Hroncensis sciografia anno 18181818
1019076Petruš, ŠtefanRaynoha, zbojnícky hajtman1823