logo
bannermaria

Vyhľadávanie v zozname kňazovPetruch, Jozef

Iné mená:

Petruch Jozef

Tituly:

trpiteľ za vieru

Životopisné dáta:

* 15. februára 1893, Nitrianske Pravno, okr. Prievidza – † 27. februára 1961, Prievidza

Životopis:

Po skončení štúdia teológie bol 19. júna 1917 vysvätený za kňaza. Ako kaplán pôsobil vo Veľkom Poli a v Nitrianskom Pravne. V rokoch 1919 - 1922 bol správcom farnosti v Slovenskom Pravne, v rokoch 1922 - 1924 bol kaplánom v Detve, v r. 1924 kaplánom v Kláštore pod Znievom, potom katechétom v Handlovej. V r. 1926 bol správcom farnosti v Malinovej, od r. 1927 bol kaplánom v Nitrianskom Pravne a spravoval aj farnosť Malinová. Od r. 1932 pôsobil ako správca farnosti a neskôr farár v Nitrianskom Pravne, kde sa v r. 1937 stal školským inšpektorom nemeckých škôl bojnického dištriktu, v r. 1939 dekanom dištriktu. Od r. 1948 bol správcom farnosti v Lazanoch. Po roku 1945 žil v neistote, pretože mu neustále hrozil odsun do Nemecka. Dňa 13. 10. 1949 ho Štátny súd v Bratislave odsúdil na 3 roky väzenia pre poburovanie a odmietnutie Katolíckej akcie. Bol odsúdený na 3 roky väzenia, 2 a pol roka straty občianskych práv a 20 000 korún pokuty. Trest si odpykával vo väznici v Leopoldove, odkiaľ bol 27. decembra 1951 prepustený (zo zdravotných dôvodov) na amnestiu prezidenta republiky. Od r. 1952 bol správcom farnosti vo Vrícku, od r. 1954 žil na dôchodku v Bojniciach.

Pramene:

Zarevúcky, Anton: Katalóg farností a kostolov bansko-bystrického biskupstva. Badín 1976, samizdat; Zarevúcky, Anton: Katalóg zosnulých duchovných pastierov bansko-bystrickej diecézy, za obdobie od roku 1776-1985. Badín 1985, samizdat; Blahoslavení prenasledovaní pre spravodlivosť, Kňaz. seminár B. Bystrica-Badín 2006, s. 73.

Zobrazenie citátov ku kňazovi

Schematické zobrazenie pôsobenia kňaza:

Farnosť:Od:Do:MenoFunkciaPoznámka
Veľké Pole 1917 - - 1918 - - Petruch, Jozef kaplán
Nitrianske Pravno 1918 - - 1919 - - Petruch, Jozef kaplán
Slovenské Pravno 1919 - - 1922 - - Petruch, Jozef správca farnosti
Detva 1922 - - 1924 - - Petruch, Jozef kaplán
Kláštor pod Znievom 1924 - - 1926 - - Petruch, Jozef kaplán katechéta Handlová
Malinová 1926 - - 1932 - - Petruch, Jozef správca farnosti
Nitrianske Pravno 1927 - - 1932 - - Petruch, Jozef kaplán
Nitrianske Pravno 1932 - - 1948 - - Petruch, Jozef správca farnosti, farár 1937 školský inšpektor nemeckých škôl, 1939 vicearchidiakon Bojnice
Lazany 1948 - - 1949 - - Petruch, Jozef správca farnosti
1949 - - 1952 - - Petruch, Jozef mimo pastorácie uväznený
Vrícko 1952 - - 1954 - - Petruch, Jozef správca farnosti
Bojnice 1954 - - +1961 febr. 27. Petruch, Jozef dôchodok