logo
bannermaria

Vyhľadávanie v zozname kňazovPetrovič, Ján (-1852)

Iné mená:

Petrovits Joannes

Životopisné dáta:

† 11. septembra 1852, Sklené Teplice, okr. Žiar nad Hronom

Životopis:

V r. 1803 bol prebendátom. Potom pôsobil ako kaplán v Chrenovci, Jastrabej, Novej Bani. V r. 1806 bol správcom farnosti v Lovči, v r. 1807 vo Svätom Kríži čiže Žiari nad Hronom. V tom istom roku sa stal farárom v Bystričanoch. V r. 1821 sa zriekol fary a bol ďalej kaplánom v Predajnej, Dubovej, H. Hámroch, Turčianskom Ďure, Dubovej, Tajove, Zvolenskej Slatine, Dobrej Nive, Krupine, Detve a napokon v Chrenovci. Od r. 1850 bol farárom v Sklených Tepliciach, kde aj zomrel.

Pramene:

Zarevúcky, Anton: Katalóg kňazov, ktorí účinkovali na farách banskobystrického biskupstva od najstarších dôb do prítomnej doby. Badín 1969, samizdat; Zarevúcky, Anton: Katalóg farností a kostolov bansko-bystrického biskupstva. Badín 1976, samizdat; Zarevúcky, Anton: Katalóg zosnulých duchovných pastierov bansko-bystrickej diecézy, za obdobie od roku 1776-1985. Badín 1985, samizdat.

Zobrazenie citátov ku kňazovi

Schematické zobrazenie pôsobenia kňaza:

Farnosť:Od:Do:MenoFunkciaPoznámka
Bystričany 1808 - - 1822 - - Petrovič, Ján (-1852) farár
Nemecká 1827 sp. - 1828 sp. - Petrovič, Ján (-1852) kaplán
Tajov 1828 sp. - - - - Petrovič, Ján (-1852) kaplán
Zvolenská Slatina 1830 sp. - - - - Petrovič, Ján (-1852) kaplán
Chrenovec - Brusno 1832 sp. - - - - Petrovič, Ján (-1852) kaplán
Staré Hory 1837 sp. - - - - Petrovič, Ján (-1852) kaplán