logo
bannermaria

Vyhľadávanie v zozname kňazovPetricz, Gabriel

Iné mená:

Petricz Gabriel. Perticz Gabriel. Peric Gabriel.

Životopisné dáta:

17. storočie

Životopis:

14. februára 1674 bol ustanovený za farára vo Veľkých Uherciach, kde v tom roku vykonal vizitáciu Ondrej Péterffy, ktorý povedal, že kostol bol nedávno opäť získaný. Tu pracoval až do nasledujúceho roku 1675.

Pramene:

Némethy, Ľ., Series parochiarum et parochorum archidioecesis Strigoniensis usque annum 1894. jussu et sumtu piae memoriae emin. ac rev. d. Joannis quondam cardinalis Simor… ex authenticis fontibus collegit et notis illustravit. Ostrihom 1894, s. 855; Zarevúcky, Anton: Katalóg kňazov, ktorí účinkovali na farách banskobystrického biskupstva od najstarších dôb do prítomnej doby. Badín 1969, samizdat; Zarevúcky, Anton: Katalóg farností a kostolov bansko-bystrického biskupstva. Badín 1976, samizdat.

Zobrazenie citátov ku kňazovi

Schematické zobrazenie pôsobenia kňaza:

Farnosť:Od:Do:MenoFunkciaPoznámka
Veľké Uherce 1674 feb. 14. 1675 - - Petricz, Gabriel farár