logo
bannermaria

Vyhľadávanie v zozname kňazovPetesházy, Ján

Iné mená:

Petesházy Joannes.

Tituly:

kanonik

Životopisné dáta:

* Šaľa – † 4. júna 1682, Ostrihom, Maďarsko

Životopis:

V r. 1653 bol chovancom seminára sv. Štefana. 24. marca 1665 bol ustanovený za farára mestečka Sereď, 26. októbra 1666 v Senci, potom 23. mája 1668 v Pápe. 9. marca 1676 oznámil ordinariátu, že v sídle opáta v Zirci je súkromná kaplnka, v ktorej jen oltár sv. Jozefa, v ktorej často celebruje. V tom istom roku bol povýšený na ostrihomského kanonika. Tam aj zomrel.

Pramene:

Némethy, Ľ., Series parochiarum et parochorum archidioecesis Strigoniensis usque annum 1894. jussu et sumtu piae memoriae emin. ac rev. d. Joannis quondam cardinalis Simor… ex authenticis fontibus collegit et notis illustravit. Ostrihom 1894, s. 854

Zobrazenie citátov ku kňazovi

Schematické zobrazenie pôsobenia kňaza:

Farnosť:Od:Do:MenoFunkciaPoznámka
Sereď 1665 máj 24. 1673 - - Petesházy, Ján farár
Senec 1666 okt. 26. 1668 - - Petesházy, Ján farár
Pápa(Maďarsko) 1666 máj 23. - - - Petesházy, Ján farár