logo
Dominikánsky knižný inštitút
bannermaria

Vyhľadávanie v zozname kňazovPeter (Slovenské Pravno, 1560)

Iné mená:

Petrus. Peter.

Životopisné dáta:

16. storočie

Životopis:

V r. 1560 bol dištriktuálnym dekanom a farárom v Slovenskom Pravne, o ktorom vizitátor Michal Szegedy referuje takto: „Zdá sa mi, že je dobrý, videl som, že kostol disponuje všetkými sviatosťami, obradmi a inými ozdobami. Ale, ako tvrdia niektorí, je rímsky iba naoko. Nie je bez manželky. V mravoch ho všetci chvália. Najnovšie sa povedalo, že svätú omšu slávi bez oblečenia, iba v kabáte. 29. októbra 1561 dokončil predvolanie.

Pramene:

Némethy, Ľ., Series parochiarum et parochorum archidioecesis Strigoniensis usque annum 1894. jussu et sumtu piae memoriae emin. ac rev. d. Joannis quondam cardinalis Simor… ex authenticis fontibus collegit et notis illustravit. Ostrihom 1894, s. 859

Zobrazenie citátov ku kňazovi

Schematické zobrazenie pôsobenia kňaza:

Farnosť:Od:Do:MenoFunkciaPoznámka
Slovenské Pravno 1560 a 1561 - sp. - Peter (Slovenské Pravno, 1560) farár