logo
bannermaria

Vyhľadávanie v zozname kňazovPermay, Ladislav, SJ

Iné mená:

Permai

Tituly:

superior, kazateľ, univerzitný profesor

Životopisné dáta:

* 23. februára 1641, Teplička nad Váhom – † ? Košice

Životopis:

Mal šľachtický pôvod. Ako misionár prišiel do Žiliny s ďalšími členmi Spoločnosti Ježišovej 2. júla 1654 a stal superiorom jezuitskej misie v Žiline. Podobne ako iní jezuiti, aj on sa kázňami prihováral ľuďom. Vytrvalou prácou dosiahli najprv 96 a do konca roka 167 konverzií z protestantizmu. V r. 1676 a 1677 bol superiorom rezidencie v Skalici, v rokoch 1682-1685 rektorom trenčianskeho kolégia. Spolu s P. PhDr., ThDr. Martinom Čelešom, SJ viedol v rokoch 1685 až 1688 aj Žilinskú farnosť. Potom, v rokoch 1690 až 1693, bol znova superiorom jezuitskej rezidencie v Skalici. Napokon v rokoch 1697 a 1698 bol zasa rektorom košickej univerzity a súčasne rektorom tamojšieho jezuitského kolégia. Na trnavskej univerzite prednášal morálku. Nevedel dobre po nemecky, ba ani po maďarsky. Ovládal iba slovenčinu a latinčinu. O jeho smrti nemáme správy.

Pramene:

Krapka, E. - Mikula, V. a kol.: Dejiny Spoločnosti Ježišovej na Slovensku. Cambridge, Ont., 1990, s. 102, 119, 126, 158, 160, 217; Prikryl, P.: Lexikón katolíckych duchovných Žiliny. Žilina 2014, elektronický text;

Zobrazenie citátov ku kňazovi

Schematické zobrazenie pôsobenia kňaza:

Farnosť:Od:Do:MenoFunkciaPoznámka
Kysucké Nové Mesto 1673 sept. 3 1673 sept. 24 Permay, Ladislav, SJ misie
Žilina 1687 - - 1688 - - Permay, Ladislav, SJ administrátor spolu s Čelešom