logo
bannermaria

Vyhľadávanie v zozname kňazovPeichtman, František Juraj

Iné mená:

Beichtmann, vel Peichtmann Franciscus, Georgius. Beichtmann, František

Životopisné dáta:

* 1647, Bratislava - † po r. 1685

Životopis:

Syn Bratislavčana, narodený v r. 1647. Teológiu v druhom ročníku absolvoval v Pázmaneu. Už v r. 1673 pôsobil v Novej Bani, kam bol ustanovený 21. júna 1674. Počas Tököliho povstania musel hľadať bezpečie v úteku. Navrátiac sa bol 24. januára 1681 znovu ustanovený, avšak už v r. 1682 musel ísť druhýkrát do exilu. Vtedy totiž bolo pod trestom sťatia hlavy vládou zakázané katolíckemu kňazovi verejne pôsobiť. V tých časoch kňazi vykonávali Boží kult tým pár žijúcim katolíkom v noci a v pivnici, postojačky, svojich mŕtvych museli pochovávať v záhradách, zaznačila historia domus. V r. 1674 vykonal vizitáciu tekovský archidiakon Andrej Péterffy, ktorý povedal: Chrám v strede mesta úplne ničili Tatári, aby nebolo vidieť ruiny. Farnosť je dosť veľká.

Pramene:

Némethy, Ľ., Series parochiarum et parochorum archidioecesis Strigoniensis usque annum 1894. jussu et sumtu piae memoriae emin. ac rev. d. Joannis quondam cardinalis Simor… ex authenticis fontibus collegit et notis illustravit. Ostrihom 1894; Zarevúcky, Anton: Katalóg kňazov, ktorí účinkovali na farách banskobystrického biskupstva od najstarších dôb do prítomnej doby. Badín 1969, samizdat.

Zobrazenie citátov ku kňazovi

Schematické zobrazenie pôsobenia kňaza:

Farnosť:Od:Do:MenoFunkciaPoznámka
Nová Baňa 1673 sp. - - - - Peichtman, František Juraj farár
Nová Baňa 1674 jún 21. 1680 - - Peichtman, František Juraj farár
Nová Baňa 1681 jan. 24. 1682 - - Peichtman, František Juraj farár