logo
bannermaria

Vyhľadávanie v zozname kňazovPechy, Anton

Iné mená:

Pechy de Pečovská Nová Ves

Tituly:

ThDr.

Životopisné dáta:

* 5. mája 1755, Fričovce, okr. Prešov – † 29. júla 1827, Solivar, dnes časť Prešova

Životopis:

Pochádzal zo šľachtického rodu. Študoval v Sabinove, Košiciach a Jágri. Filozofiu ukončil v Jágri, teológiu v Ríme, kde dosiahol aj doktorát. Za kňaza bol ordinovaný v r. 1777 s dišpenzom, nakoľko ešte nemal kánonicky predpísaný vek. V r. 1778 bol kaplánom v Maklári, od r. 1779 tam pôsobil ako správca farnosti. V rokoch 1787-1´799 pôsobil vo Vrbove na Spiši, na pokyn cisára Jozefa II. V rokoch 1799-1803 bol správcom farnosti Sajolád, v rokoch 1803 – 1807 pôsobil v Pečovskej Novej Vsi, v rokoch 1807 – 1827 farárom v Solivare pri Prešove, zároveň bol solivarským dekanom a prísediacim súdnej tabule. Asi od r. 1818 bol tiež riaditeľom mestskej školy, od r. 1823 členom konzistória a titulárnym opátom. Od r. 1827 bol toryským archidiakonom, no zakrátko zomrel.
V r. 1804 predniesol v Prešove maďarskú homíliu s názvom Midőn II. Ferencz római császárnak ausztriai császárságra lett fel emeltetésért nemes Sáros vármegye a királyok királyának áldozatot tenne ... kir. szabad várossának öreg templomában az öszve sereglett rendekhez tartatott prédikáczió.

Pramene:

Hišem, C.: Košické presbytérium 1804 – 2006. [verzia pred tlačou] Košice 2006, s. 159; Szinneyi, J., Magyar írók élete és munkái, elektronický text.

Zobrazenie citátov ku kňazovi

Schematické zobrazenie pôsobenia kňaza:

Farnosť:Od:Do:MenoFunkciaPoznámka
Maklár 1778 - - 1787 - - Pechy, Anton kaplán
Vrbov-Spiš 1787 - - 1799 - - Pechy, Anton kaplán
Sajolád 1799 - - 1803 - - Pechy, Anton kaplán
Pečovská Nová Ves 1803 - - 1807 - - Pechy, Anton administrátor, farár
Solivar 1807 - - 1827 - - Pechy, Anton farár