logo
Dominikánsky knižný inštitút
bannermaria

Vyhľadávanie v zozname kňazovPavol Félix

Iné mená:

Paulus Felix. Pavel Felix

Životopisné dáta:

16. storočie

Životopis:

V r. 1559 sa stal farárom v Koši, kde v r. 1560 vykonal vizitáciu Michal Szegedy, ktorý o farárovi zaznamenal: „Rodom šľachtic, matku pána Rafaela, rektora kremnickej nemocnice si priviedol za manželku, staršiu ženu. Kostol má pekne ozdobený. Sviatosti a obrady vysluhuje súkromne, krstiteľnicu má, no nie svätenú vodu ani posvätné oleje. Prijíma pod obojím.“

Pramene:

Némethy, Ľ., Series parochiarum et parochorum archidioecesis Strigoniensis usque annum 1894. jussu et sumtu piae memoriae emin. ac rev. d. Joannis quondam cardinalis Simor… ex authenticis fontibus collegit et notis illustravit. Ostrihom 1894, s. 846-847; Zarevúcky, Anton: Katalóg kňazov, ktorí účinkovali na farách banskobystrického biskupstva od najstarších dôb do prítomnej doby. Badín 1969, samizdat; Zarevúcky, Anton: Katalóg farností a kostolov bansko-bystrického biskupstva. Badín 1976, samizdat.

Zobrazenie citátov ku kňazovi

Schematické zobrazenie pôsobenia kňaza:

Farnosť:Od:Do:MenoFunkciaPoznámka
Koš 1559 - - 1560 - - Pavol Félix farár