logo
Dominikánsky knižný inštitút
bannermaria

Vyhľadávanie v zozname kňazovPavol (Slovenské Pravno, 1332)

Iné mená:

Paulus. Pavel. Pavol.

Životopisné dáta:

14. storočie

Životopis:

Spomína sa medzi rokmi 1332 a 1337 v Slovenskom Pravne. Prísažne vypovedal, že jeho benefícium nepresahuje jednu marku, zaplatil 6 grošov. Možno je to ten istý, čo tam bol aj v r. 1360.

Pramene:

Monumenta Vaticana S. I. T. I. 222; Schematismus historicus dioecesis Neosoliensis pro anno saeculari MDCCCLXXVI. ab erecta sede episcopali C. Banská Bystrica 1876, s. 273; Némethy, Ľ., Series parochiarum et parochorum archidioecesis Strigoniensis usque annum 1894. jussu et sumtu piae memoriae emin. ac rev. d. Joannis quondam cardinalis Simor… ex authenticis fontibus collegit et notis illustravit. Ostrihom 1894, s. 846; Zarevúcky, Anton: Katalóg kňazov, ktorí účinkovali na farách banskobystrického biskupstva od najstarších dôb do prítomnej doby. Badín 1969, samizdat; Zarevúcky, Anton: Katalóg farností a kostolov bansko-bystrického biskupstva. Badín 1976, samizdat.

Zobrazenie citátov ku kňazovi

Schematické zobrazenie pôsobenia kňaza:

Farnosť:Od:Do:MenoFunkciaPoznámka
Slovenské Pravno 1332 medzi 1337 - - - Pavol (Slovenské Pravno, 1332) farár
Slovenské Pravno 1360 sp. - - - - Pavol (Slovenské Pravno, 1332) farár