logo
bannermaria

Vyhľadávanie v zozname kňazovPavlovič, Ján

Iné mená:

Paulovics Joannes. Pavlovský Ján. Paulovský Ján.

Životopisné dáta:

* 1659 – † po r. 1698

Životopis:

Teológiu absolvoval v Pázmáneu po štvrtom ročníku. 10. decembra 1685 bol ustanovený v bližšie neurčenej farnosti v Tekovskej župe. Od mesiaca mája 1689 bol vo Valaskej, od 12. apríla 1690 v Selciach, od 22. apríla 1692 vo Svätej Helene čiže v Dražkovciach. V tom istom roku obdržal farnosť Tŕnie. 8. júna 1693 bol ustanovený v Krušovciach. V r. 1697 tam vykonal vizitáciu Imrich Pongrácz, ktorý o farárovi referuje: „38 ročný. Farárom je 14 rokov, tu je 4 roky. Pozorne si píše svoje kázne. Lenivý na obnovu kostola. Nájde sa aj iný kostol murovaný, veľkolepo postavený, chýva strecha, ktorý zdá sa, že sa teší na templárov. V ňom vykopali v predošlých časoch isté telá akéhosi Františka Kálnaya s jeho manželkou v cínových truhlách. Cenu z ich predaja premenili na strechu kostola. Tiež sa našlo šesť prsteňov, zlatá reťaz, strieborný opasok. Všetko v rukách Františka Berényiho.“ Pracoval až do r. 1698.

Pramene:

Némethy, Ľ., Series parochiarum et parochorum archidioecesis Strigoniensis usque annum 1894. jussu et sumtu piae memoriae emin. ac rev. d. Joannis quondam cardinalis Simor… ex authenticis fontibus collegit et notis illustravit. Ostrihom 1894, s. 845; Zarevúcky, Anton: Katalóg kňazov, ktorí účinkovali na farách banskobystrického biskupstva od najstarších dôb do prítomnej doby. Badín 1969, samizdat; Zarevúcky, Anton: Katalóg farností a kostolov bansko-bystrického biskupstva. Badín 1976, samizdat.

Zobrazenie citátov ku kňazovi

Schematické zobrazenie pôsobenia kňaza:

Farnosť:Od:Do:MenoFunkciaPoznámka
Valaská 1689 - - - - - Pavlovič, Ján farár
Selce 1690 apr. 12. 1692 apr. 22. Pavlovič, Ján farár
Dražkovce 1692 apr. 22. 1693 jún 6. Pavlovič, Ján farár
Tŕnie 1692 - - 1693 - - Pavlovič, Ján farár
Krušovce 1693 jún 8. 1698 - - Pavlovič, Ján farár
Dorogh (Maďarsko) 1701 sept. 23. 1714 okt. - Pavlovič, Ján farár
Kesztölcz (Maďarsko) 1701 sept. 23. 1709 - - Pavlovič, Ján farár