logo
bannermaria

Vyhľadávanie v zozname kňazovPatúc, Jozef, SDB

Iné mená:

Patúc Josephus

Tituly:

trpiteľ za vieru

Životopisné dáta:

* 4. septembra 1901, Veľké Zálužie, okres Nitra – † 24. novembra 1979, Pezinok

Životopis:

Vstúpil k saleziánom a kňazské svätenie prijal 3. júla 1932. Najprv pôsobil v saleziánskom dome v Šaštíne (dnes súčasť obce Šaštín-Stráže) ako kaplán. V roku 1937 sa stal kaplánom v Krušovciach, od roku 1938 spravoval farnosť vo Svätom Beňadiku (dnes Hronský Beňadik) a od roku 1940 v Hasprunke (dnes Studienka). V roku 1942 pôsobil ako katechéta v Žiline. Dňa 12. decembra 1948 ho zaradili do tábora nútených prác, odkiaľ ho prepustili dňa 21. novembra 1949. Neskôr ho Štátny súd v Bratislave odsúdil na štyri roky väzenia, konfiškáciu polovice majetku a na peňažnú pokutu v sume 10 000,– Kčs. Vo väzení však strávil až päť rokov. Až v roku 1952 sa stal správcom farnosti v Dolných Plachtinciach a v roku 1953 v Litave. Na trvalom odpočinku bol v Charitnom domove v Pezinku.

Pramene:

Prikryl, P.: Lexikón katolíckych duchovných Žiliny. Žilina 2014, elektronický text

Zobrazenie citátov ku kňazovi

Schematické zobrazenie pôsobenia kňaza:

Farnosť:Od:Do:MenoFunkciaPoznámka
Šaštín 1932 júl 2. 1937 - - Patúc, Jozef, SDB kaplán
Krušovce 1937 - - 1938 - - Patúc, Jozef, SDB kaplán
Hronský Beňadik 1938 - - 1939 - - Patúc, Jozef, SDB správca farnosti
Studienka 1943 - - 1948 - - Patúc, Jozef, SDB správca farnosti
1948 - - 1951 - - Patúc, Jozef, SDB mimo pastorácie
Dolné Plachtince 1951 - - 1952 - - Patúc, Jozef, SDB správca farnosti
Litava 1958 - - 1959 - - Patúc, Jozef, SDB správca farnosti
Dolné Plachtince 1962 - - 1966 - - Patúc, Jozef, SDB správca farnosti