logo
bannermaria

Vyhľadávanie v zozname kňazovPatis, Martin

Iné mená:

Patisz Martinus. Patizz Martinus.

Životopisné dáta:

* Kysucké Nové Mesto – † 30. decembra 1766, Ružomberok

Životopis:

V r. 1756 bol zo seminára sv. Imricha poslaný do budínskeho alumnátu. 15. augusta 1759 bol vysvätený za kňaza a 2. novembra t. r. sa stal kaplánom v Nyergesujfalu. 16. mája 1760 bol poslaný do Čachtíc, odtiaľ prešiel 26. septembra 1762 do Trstenej. 28. marca 1764 bol ustanovený za farára v Turčianskom Svätom Martine. Od 1. mája 1765 bol v Ružomberku, kde aj zomrel.

Pramene:

Némethy, Ľ., Series parochiarum et parochorum archidioecesis Strigoniensis usque annum 1894. jussu et sumtu piae memoriae emin. ac rev. d. Joannis quondam cardinalis Simor… ex authenticis fontibus collegit et notis illustravit. Ostrihom 1894; Zarevúcky, Anton: Katalóg kňazov, ktorí účinkovali na farách banskobystrického biskupstva od najstarších dôb do prítomnej doby. Badín 1969, samizdat; Zarevúcky, Anton: Katalóg farností a kostolov bansko-bystrického biskupstva. Badín 1976, samizdat.

Zobrazenie citátov ku kňazovi

Schematické zobrazenie pôsobenia kňaza:

Farnosť:Od:Do:MenoFunkciaPoznámka
Socovce 1764 - - 1765 - - Patis, Martin farár
Ružindol 1765 máj 1. +1766 dec. 30. Patis, Martin farár