logo
bannermaria

Vyhľadávanie v zozname kňazovPátek, František

Iné mená:

Pátek Franciscus Xav.

Životopisné dáta:

† 10. júla 1846

Životopis:

Po skončení štúdia teológie bol v r. 1810 vysvätený za kňaza. Ako kaplán pôsobil na Starých Horách, v Krupine, Detve, Zvolene, Horných Hámroch a Tajove. V r. 1817 bol správcom farnosti v Lazanoch, potom kaplánom v Bojniciach a Starých Horách. Od r. 1821 bol farárom v Turčianskom Petre, kde bol 1827 zbavený fary. Bol kaplánom v Kláštore pod Znievom a potom vo Svätom Kríži. Od r. 1833 bol správcom farnosti v Hornej Ždani, potom kaplánom v Jastrabej. V r. 1838 bol uväznený a potom poslaný do domu deficientov na Starých Horách. V r. 1840 bol protokolistom biskupského úradu. Od r. 1841 bol správcom farnosti v Brehoch.
Bol latinský básnik. Vedel krásne písať. Historia domus Tajov zaznamenala, že to bol výrečný a výborný kazateľ. V Historia domus Donovaly je uvedený ako horlivý a veľmi zaslúžilý o Staré Hory.

Pramene:

Zarevúcky, Anton: Katalóg kňazov, ktorí účinkovali na farách banskobystrického biskupstva od najstarších dôb do prítomnej doby. Badín 1969, samizdat; Zarevúcky, Anton: Katalóg farností a kostolov bansko-bystrického biskupstva. Badín 1976, samizdat;
Zarevúcky, Anton: Katalóg zosnulých duchovných pastierov bansko-bystrickej diecézy, za obdobie od roku 1776-1985. Badín 1985, samizdat.

Zobrazenie citátov ku kňazovi

Schematické zobrazenie pôsobenia kňaza:

Farnosť:Od:Do:MenoFunkciaPoznámka
Tajov 1816 sp. - 1818 sp. - Pátek, František kaplán
Lazany 1817 - - 1818 - - Pátek, František administrátor
Staré Hory 1821 sp. - - - - Pátek, František kaplán
Turčiansky Peter 1822 - - 1827 - - Pátek, František farár
Kláštor pod Znievom 1828 sp. - 1829 sp. - Pátek, František výpomocný duchovný farár vo sv. Petre
Žiar nad Hronom 1830 sp. - 1833 sp. - Pátek, František kaplán
Jastrabá 1834 sp. - 1836 sp. - Pátek, František kaplán
Brehy 1840 - - 1842 - - Pátek, František farár