logo
bannermaria

Vyhľadávanie v zozname kňazovPataky, Jozef

Tituly:

kňaz Spišskej diecézy, trpiteľ za vieru

Životopisné dáta:

* 28. augusta 1926, Bijacovce, okr. Levoča – † 28. marca 2009, Krompachy, poch. v Spišskej Kapitule

Životopis:

Po ukončení štúdia teológie bol 4. septembra 1950 tajne vysvätený za kňaza. Nedostal štátny súhlas, tak sa zamestnal ako účtovník v Pozemných stavbách v Poprade. Do pastorácie sa dostal až v r. 1968. Jeden rok pôsobil v Rožňavskej diecéze ako kaplán v Smolníku a v Lučenci. V r. 1969 sa stal kaplánom v Kežmarku, v r. 1972 vo Vysokých Tatrách, od r. 1973 bol správcom farností Vysoké Tatry. Od r. 1978 pôsobil v Podolínci a súčasne excurrendo v Lomničke v okrese Stará Ľubovňa. Bol členom kňazskej rady spišskej diecézy a diecéznej liturgickej komisie. Od júla 2002 odišiel na odpočinok do Krompách k bratovi, kde ešte podľa možností vypomáhal.
Bol kňazom veľkého srdca, obetavý v službe ľuďom, neúnavný v pastoračnej práci a vždy ochotný pohotovo zareagovať na každý problém svojich mladších spolubratov v kňazskej službe.

Pramene:

Schématizmus slovenských katolíckych diecéz. Trnava-Bratislava 1971, s. 241;
https://www.tkkbs.sk/view.php?cisloclanku=20090328006;
http://www.pedkat.pl/images/czasopisma/po9/PO9_2.pdf, s.39-40, elektronický text

Zobrazenie citátov ku kňazovi

Schematické zobrazenie pôsobenia kňaza:

Farnosť:Od:Do:MenoFunkciaPoznámka
1950 - - 1968 - - Pataky, Jozef mimo pastorácie
Smolník 1968 - - 1968 - - Pataky, Jozef kaplán
Lučenec 1968 - - 1969 - - Pataky, Jozef kaplán
Smolník 1969 - - 1969 - - Pataky, Jozef kaplán
Kežmarok 1969 - - 1972 - - Pataky, Jozef kaplán
Dolný Smokovec 1972 - - 1973 - - Pataky, Jozef kaplán
Vysoké Tatry 1973 - - 1978 - - Pataky, Jozef správca farnosti
Podolínec 1978 - - 2000 - - Pataky, Jozef správca farnosti