logo
bannermaria

Vyhľadávanie v zozname kňazovPápay, Pavol

Iné mená:

Pápay Paulus.

Životopisné dáta:

16. storočie

Životopis:

V r. 1503 študoval na Viedenskej univerzite. Bol trnavským farárom až do r. 1538. V tom roku sa stal ostrihomským kanonikom, nitrianskym archidiakonom, v r. 1555 kantorom a generálnym vikárom. Hovorí sa, že v tom roku bol aj stoličnobelehradským prepoštom. V r. 1561 ešte žil.

Pramene:

Frankl, Hazai és külföldi iskolázás 221; Némethy, Ľ., Series parochiarum et parochorum archidioecesis Strigoniensis usque annum 1894. jussu et sumtu piae memoriae emin. ac rev. d. Joannis quondam cardinalis Simor… ex authenticis fontibus collegit et notis illustravit. Ostrihom 1894

Zobrazenie citátov ku kňazovi

Schematické zobrazenie pôsobenia kňaza:

Farnosť:Od:Do:MenoFunkciaPoznámka
Trnava 1503 po - 1538 - - Pápay, Pavol farár