logo
bannermaria

Vyhľadávanie v zozname kňazovPamár, František Anton

Iné mená:

Pamár Franciscus, Antonius. Pamar František. Pamer František.

Životopisné dáta:

18. storočie

Životopis:

Pochádzal zo šľachtickej rodiny z Modry. Ako chovanec seminára sv. Štefana sa v r. 1703 stal bakalárom, v r. 1704 magistrom filozofie. Teológiu ukončil v tom istom seminári. 26. októbra 1706 bol vysvätený za kňaza. Od 14. augusta 1709 bol farárom v Dolných Lelovciach, od 1. decembra toho roka vo Veľkých Uherciach, od 12. februára 1712 v Bohdanovciach nad Trnavou, od 19. júla 1713 v Šándorfe čiže Prievaloch. Od 17. októbra 1715 bol v Suchej, kde bol činný už od 1. augusta t. r. a písal matriky. 7. októbra 1717 prijal úrad v Dolných Ludaniciach. Potom od 19. septembra 1718 bol vo Vieske, kde pracoval až do r. 1729.

Pramene:

Némethy, Ľ., Series parochiarum et parochorum archidioecesis Strigoniensis usque annum 1894. jussu et sumtu piae memoriae emin. ac rev. d. Joannis quondam cardinalis Simor… ex authenticis fontibus collegit et notis illustravit. Ostrihom 1894; Zarevúcky, Anton: Katalóg kňazov, ktorí účinkovali na farách banskobystrického biskupstva od najstarších dôb do prítomnej doby. Badín 1969, samizdat; Zarevúcky, Anton: Katalóg farností a kostolov bansko-bystrického biskupstva. Badín 1976, samizdat.

Zobrazenie citátov ku kňazovi

Schematické zobrazenie pôsobenia kňaza:

Farnosť:Od:Do:MenoFunkciaPoznámka
Dolné Lelovce 1709 aug. 14. 1709 dec. - Pamár, František Anton farár
Veľké Uherce 1709 dec. 1. 1711 - - Pamár, František Anton farár
Bohdanovce nad Trnavou 1712 feb. 12. 1713 - - Pamár, František Anton farár
Prievaly 1713 júl 19. 1715 okt. 17. Pamár, František Anton farár
Suchá nad Parnou 1715 okt. 17. 1716 nov. 2. Pamár, František Anton farár
Ludanice 1717 okt. 7. 1718 okt. 19. Pamár, František Anton farár
Ladomerská Vieska 1718 sept. 19. 1729 - - Pamár, František Anton farár