logo
bannermaria

Vyhľadávanie v zozname kňazovPalumbini, Matej Tobiáš

Iné mená:

Palumbini Mathias, Tobias. Palumbiny, Mathias.

Životopisné dáta:

* Kvačany, okr. Liptovský Mikuláš – † 1. apríla 1744, Bučany, okr. Trnava

Životopis:

14. novembra 1722 bol prijatý do budínskeho alumnátu. 23. septembra 1724 bol vysvätený za kňaza. 23. apríla 1752 bol ustanovený za farára v rodisku, potom 13. marca 1737 Dolných Lelovciach, 10. júla 1738 v Kamenci pod Vtáčnikom. Od 9. júna 1741 bol v Ľubietovej, ktorej sa v r. 1743 zriekol a odišiel do Bučian, kde aj zomrel.

Pramene:

Schematismus cleri dioecesis Nitriensis pro anno a Christo nato 1836, s. 139.154; Némethy, Ľ., Series parochiarum et parochorum archidioecesis Strigoniensis usque annum 1894. jussu et sumtu piae memoriae emin. ac rev. d. Joannis quondam cardinalis Simor… ex authenticis fontibus collegit et notis illustravit. Ostrihom 1894; Zarevúcky, Anton: Katalóg kňazov, ktorí účinkovali na farách banskobystrického biskupstva od najstarších dôb do prítomnej doby. Badín 1969, samizdat; Zarevúcky, Anton: Katalóg farností a kostolov bansko-bystrického biskupstva. Badín 1976, samizdat.

Zobrazenie citátov ku kňazovi

Schematické zobrazenie pôsobenia kňaza:

Farnosť:Od:Do:MenoFunkciaPoznámka
Kvačany 1725 apr. 23. 1737 mar. 13. Palumbini, Matej Tobiáš farár
Dolné Lelovce 1737 mar. 13. 1738 júl 10. Palumbini, Matej Tobiáš farár
Kamenec pod Vtáčnikom 1738 júl 10. 1740 - - Palumbini, Matej Tobiáš farár
Ľubietová 1741 jún 9. 1743 - - Palumbini, Matej Tobiáš farár