logo
bannermaria

Vyhľadávanie v zozname kňazovPalugyay, Ján

Iné mená:

Palugyay Joannes.

Životopisné dáta:

† 23. augusta 1739, Hlohovec

Životopis:

Od 27. októbra 1729 študoval pochvalne teológiu a kánonické právo v Seminári sv. Apolinára v Ríme, ako to 4. mája 1732 dosvedčil rektor František Martini SJ. 5. augusta toho roka bol ustanovený v Turčianskom Svätom Petre. Od 2. februára 1735 pôsobil v Grinave, od 4. februára 1736 v Doľanoch. Odtiaľ prešiel 30. júna 1739 do Hlohovca, kde ešte v tom roku zomrel na morovú nákazu.

Pramene:

Némethy, Ľ., Series parochiarum et parochorum archidioecesis Strigoniensis usque annum 1894. jussu et sumtu piae memoriae emin. ac rev. d. Joannis quondam cardinalis Simor… ex authenticis fontibus collegit et notis illustravit. Ostrihom 1894; Zarevúcky, Anton: Katalóg farností a kostolov bansko-bystrického biskupstva. Badín 1976, samizdat.

Zobrazenie citátov ku kňazovi

Schematické zobrazenie pôsobenia kňaza:

Farnosť:Od:Do:MenoFunkciaPoznámka
Turčiansky Peter 1732 aug. 5. 1735 feb. 25. Palugyay, Ján farár
Grinava 1735 feb. 2. 1736 feb. 4. Palugyay, Ján farár
Doľany 1736 feb. 4. 1739 - - Palugyay, Ján farár
Hlohovec 1739 jún 30. +1739 aug. 23. Palugyay, Ján farár