logo
bannermaria

Vyhľadávanie v zozname kňazovPalkovič, Štefan Ján

Tituly:

Mons., dištriktuálny dekan

Životopisné dáta:

* 22. novembra 1925, Tekovské Trsťany, dnes Hontianske Trsťany, okr. Levice – † 6. januára 1999, Púchov

Životopis:

Po ukončení teologických štúdií bol v r. 1950 vysvätený za kňaza. V rokoch 1950-1952 bol kaplánom v Nemšovej, v rokoch 1952-1954 v Čadci, od r. 1954 v Bošanoch, kde sa v r. 1956 stal dočasným správcom, po ustanovení správcu bol tam naďalej kaplánom až do r. 1961. V rokoch 1961-1965 bol kaplánom v Považskej Bystrici. Od r. 1965 bol správcom farnosti v Púchove. V r. 1980 mu bol udelený titul monsignor. Od r. 1991 bol dištriktuálnym dekanom.
Keď ho ako mladého kňaza choroba pripútala na invalidný vozíček, vtedy dal Bohu sľub, že bude putovať do Fatimy, k hrobu Jána XXIII, vychová mariánskych kňazov a postaví kostol zasvätený P. Márii Fatimskej. Panna Mária ho uzdravila a on splnil svoj sľub.

Pramene:

Schématizmus slovenských katolíckych diecéz. Trnava-Bratislava 1971, s. 156; Schematizmus nitrianskej diecézy 1996, s. 165; internetové zdroje

Zobrazenie citátov ku kňazovi

Schematické zobrazenie pôsobenia kňaza:

Farnosť:Od:Do:MenoFunkciaPoznámka
Nemšová 1950 - - 1952 - - Palkovič, Štefan Ján kaplán
Čadca 1952 - - 1954 - - Palkovič, Štefan Ján kaplán
Bošany 1954 - - 1956 - - Palkovič, Štefan Ján kaplán
Bošany 1956 - - 1956 - Palkovič, Štefan Ján administrátor
Bošany 1956 - 1961 - - Palkovič, Štefan Ján kaplán
Považská Bystrica 1961 - - 1965 - - Palkovič, Štefan Ján kaplán
Púchov 1965 - - 1997 - - Palkovič, Štefan Ján správca farnosti 1975 č. dekan, 1980 monsignor, od r. 1991 dištrikt. dekan